phát biểu nào sau đây không đúng với sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành công nghiệp

Câu hỏi:

12/03/2022 19,351

Đáp án chủ yếu xác

C. Giảm tỉ trọng công nghiệp khai quật.

D. Giảm tỉ trọng công nghiệp phát triển, phân phối năng lượng điện, khí nhen nhóm, nước.

Trả lời:

verified Giải bởi vì Vietjack

Đáp án: A

Cơ cấu ngành công nghiệp việt nam đang xuất hiện Xu thế chuyển dời hạn chế tỷ trọng những ngành công nghiệp khai quật tăng tỷ trọng những ngành công nghiệp, chế thay đổi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu không phải là phương án trực tiếp nhằm hoàn mỹ tổ chức cơ cấu ngành công nghiệp ở việt nam hiện nay nay?

Xem thêm: bầu trời sao của thiên kim thật

Câu 2:

Ngành công nghiệp nào là bên dưới đấy là ngành công nghiệp trọng điểm?

Câu 3:

Biểu hiện nay rõ ràng nhất của tổ chức cơ cấu công nghiệp theo gót ngành được thể hiện nay ở

Câu 4:

Ở việt nam, ngành công nghiệp nào là tại đây cần thiết ưu tiên cút trước một bước?

Câu 5:

Ngành công nghiệp trọng tâm của nước ta không phải là ngành

Câu 6:

Ngành nào là sau đây không được coi là ngành công nghiệp trọng tâm của nước ta?

Câu 7:

Ý nào là sau đây không phải là phương phía đa số nhằm kế tiếp hoàn mỹ tổ chức cơ cấu ngành công nghiệp ở việt nam hiện nay nay?

Xem thêm: chiến thần vĩ đại nhất tần trạm

Câu 8:

Khu vực với cường độ triệu tập công nghiệp vô loại tối đa vô toàn nước là

Câu 9:

Ý nào là bên dưới đây không phải là nguyên vẹn nhân thực hiện mang đến sản lượng năng lượng điện việt nam tăng nhanh?

Câu 10:

Theo cơ hội phân loại hiện nay hành việt nam có