phát biểu nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

hint-header

Cập nhật ngày: 15-10-2022

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng


Chia sẻ bởi: Trường Phạm


Phát biểu này tại đây ko đích thị với công nghiệp phát triển mặt hàng xài dùng?

Gồm nhiều ngành không giống nhau.

B

Có những thành phầm cực kỳ đa dạng mẫu mã.

C

Phức tạp về trình độ chuyên môn khoa học tập - chuyên môn.

D

Đòi căn vặn nhiều vốn liếng góp vốn đầu tư, thời hạn tịch thu vốn liếng lâu.

Chủ đề liên quan

Loại hình giao thông vận tải này tại đây nhất thiết rất cần phải cách tân và phát triển ở những nước là hòn đảo quốc (Anh, Nhật Bản…)?

Mạng lưới sông ngòi dày quánh thuận tiện mang đến ngành giao thông vận tải đường

Nhân tố này tại đây với tác dụng đưa ra quyết định so với sự cách tân và phát triển, phân bổ và hoạt động và sinh hoạt của ngành giao thông vận tải vận tải đường bộ ?

A

Sự cách tân và phát triển và phân bổ những ngành kinh tế tài chính quốc dân.

B

Quy tế bào với tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh và sự phân bổ điểm dân ở.

C

Sự cách tân và phát triển những trung tâm và vùng công nghiệp rộng lớn.

D

Quy tế bào những điểm, quần thể, trung tâm và vùng công nghiệp.

Nhiệt năng lượng điện là năng lượng điện được phát triển kể từ mối cung cấp nào?

năng lượng tinh khiết (hay gọi là tích điện mới) gồm

A

tích điện Mặt trời, mức độ bão, thủy triều.

B

tích điện Mặt trời, mức độ bão, than vãn đá.

C

tích điện Mặt trời, mức độ bão, dầu khí.

D

tích điện Mặt trời, mức độ bão, củi mộc.

Ý này là Điểm sáng của ngành công nghiệp năng lượng điện tử - tin cẩn học?

A

Đòi căn vặn vốn liếng góp vốn đầu tư không nhiều, thời hạn triển khai xong vốn liếng nhanh chóng.

B

Thời gian tham xây cất cộc, tiến độ phát triển đơn giản và giản dị.

C

Ít khiến cho ô nhiễm và độc hại môi trường xung quanh, ko cướp diện tích S rộng lớn.

D

Tiêu thụ nhiều sắt kẽm kim loại, năng lượng điện và nước.

Ngành này tại đây ko nằm trong công nghiệp phát triển mặt hàng xài dùng?

Vai trò này tại đây ko đích thị với công nghiệp thực phẩm?

A

Đáp ứng yêu cầu hằng ngày của quả đât về ăn uống hàng ngày.

B

Giải quyết nhu cậu về may đem và sinh hoạt của quả đât.

C

Thúc đẩy ngành nông nghiệp cách tân và phát triển.

D

Làm đội giá trị thành phầm nông nghiệp

Xem thêm: ngoan, hôn anh

Sản phẩm của ngành công nghiệp đồ ăn thức uống là

Phát biểu này tại đây ko đích thị với công nghiệp phát triển mặt hàng xài dùng?

A

Gồm nhiều ngành không giống nhau.

B

Có những thành phầm cực kỳ đa dạng mẫu mã.

C

Phức tạp về trình độ chuyên môn khoa học tập - chuyên môn.

D

Đòi căn vặn nhiều vốn liếng góp vốn đầu tư, thời hạn tịch thu vốn liếng lâu.

Loại hình giao thông vận tải này tại đây nhất thiết rất cần phải cách tân và phát triển ở những nước là hòn đảo quốc (Anh, Nhật Bản…)?

Mạng lưới sông ngòi dày quánh thuận tiện mang đến ngành giao thông vận tải đường

Nhân tố này tại đây với tác dụng đưa ra quyết định so với sự cách tân và phát triển, phân bổ và hoạt động và sinh hoạt của ngành giao thông vận tải vận tải đường bộ ?

A

Sự cách tân và phát triển và phân bổ những ngành kinh tế tài chính quốc dân.

B

Quy tế bào với tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh và sự phân bổ điểm dân ở.

C

Sự cách tân và phát triển những trung tâm và vùng công nghiệp rộng lớn.

D

Quy tế bào những điểm, quần thể, trung tâm và vùng công nghiệp.

Nhiệt năng lượng điện là năng lượng điện được phát triển kể từ mối cung cấp nào?

năng lượng tinh khiết (hay gọi là tích điện mới) gồm

A

tích điện Mặt trời, mức độ bão, thủy triều.

B

tích điện Mặt trời, mức độ bão, than vãn đá.

C

tích điện Mặt trời, mức độ bão, dầu khí.

D

tích điện Mặt trời, mức độ bão, củi mộc.

Ý này là Điểm sáng của ngành công nghiệp năng lượng điện tử - tin cẩn học?

A

Đòi căn vặn vốn liếng góp vốn đầu tư không nhiều, thời hạn triển khai xong vốn liếng nhanh chóng.

B

Thời gian tham xây cất cộc, tiến độ phát triển đơn giản và giản dị.

C

Ít khiến cho ô nhiễm và độc hại môi trường xung quanh, ko cướp diện tích S rộng lớn.

D

Tiêu thụ nhiều sắt kẽm kim loại, năng lượng điện và nước.

Ngành này tại đây ko nằm trong công nghiệp phát triển mặt hàng xài dùng?

Vai trò này tại đây ko đích thị với công nghiệp thực phẩm?

A

Đáp ứng yêu cầu hằng ngày của quả đât về ăn uống hàng ngày.

B

Giải quyết nhu cậu về may đem và sinh hoạt của quả đât.

C

Thúc đẩy ngành nông nghiệp cách tân và phát triển.

Xem thêm: rực cháy đam mỹ

D

Làm đội giá trị thành phầm nông nghiệp

Sản phẩm của ngành công nghiệp đồ ăn thức uống là