phát biểu nào sau đây không đúng với đô thị hóa ở nước ta

Câu hỏi:

02/08/2019 107,699

A. Tỉ lệ dân khu đô thị đem Xu thế tăng.

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với đô thị hóa ở nước ta

B. Quá trình đô thị mới ra mắt lừ đừ.

C. Trình phỏng đô thị mới không vừa ý.

D. Phân thân phụ khu đô thị đồng đều toàn nước.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Hướng dẫn: SGK/77-78, địa lí 12 cơ bạn dạng.

Chọn: D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm của khu đô thị VN lúc bấy giờ là

A. đều phải sở hữu quy tế bào rất rộng.

B. có khá nhiều loại không giống nhau.

C. phân bổ đồng đều toàn nước.

D. hạ tầng văn minh.

Câu 2:

Tỉ lệ dân trở thành thị của VN còn thấp, vẹn toàn nhân đó là do

A. VN trở nên tân tiến mạnh nông nghiệp rạm canh lúa nước.

B. trình độ chuyên môn trở nên tân tiến công nghiệp của VN không vừa ý.

C. người dân quí sinh sống ở vùng quê rộng lớn vì như thế nấc sinh sống thấp.

D. VN đem không nhiều TP.HCM rộng lớn.

Câu 3:

Tác động lớn số 1 của quy trình khu đô thị hoá ở VN cho tới nền tài chính là

Xem thêm: rực cháy đam mỹ

A. Tạo việc thực hiện cho những người làm việc.

B. Tăng thời gian nhanh độ quý hiếm xuất khẩu.

C. Làm di chuyển tổ chức cơ cấu tài chính.

D. Tăng thu nhập cho những người dân.

Câu 4:

Phát biểu này tại đây đích với đô thị mới ở VN hiện nay nay?

A. Tỉ lệ dân trở thành thị không bao giờ thay đổi.

B. Số khu đô thị tương tự nhau ở những vùng.

C. Số dân ở khu đô thị nhỏ rộng lớn vùng quê.

D. Trình phỏng đô thị mới còn đặc biệt thấp.

Câu 5:

Số dân trở thành thị VN tăng thời gian nhanh trong mỗi năm thời gian gần đây đa phần là vì vẹn toàn nhân này sau đây?

A. Tác động của hội nhập tài chính toàn thế giới.

B. Tác động của quy trình công nghiệp hóa.

C. Tại khu đô thị đem hạ tầng càng ngày càng chất lượng.

D. Tại khu đô thị dễ dàng mò mẫm việc thực hiện đem thu nhập.

Câu 6:

Nhận ấn định này tại đây không nên điểm sáng đô thị mới ở nước ta?

A. Tỉ lệ dân trở thành thị cao.

B. Trình phỏng đô thị mới thấp.

C. Tỉ lệ dân trở thành thị càng ngày càng tăng.

D. Đô thị hóa ra mắt lừ đừ.

Xem thêm: có lẽ tôi là một nhân ngư giả

TÀI LIỆU VIP VIETJACK