phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp điện lực của nước ta hiện nay

Câu hỏi:

03/08/2019 61,361

A. Nhiên liệu cho tới tạo ra năng lượng điện ở miền Trung là khí tự động nhiên

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp điện lực của nước ta hiện nay

Đáp án chủ yếu xác

B. Sản lượng thủy năng lượng điện và nhiệt độ năng lượng điện cướp tỉ trọng rộng lớn nhất

C. Nước tớ có rất nhiều tiềm năng nhằm cải cách và phát triển công nghiệp điện

D. Hàng loạt xí nghiệp sản xuất năng lượng điện với hiệu suất rộng lớn đang được hoạt động

Hướng dẫn: SGK/121, địa lí 12 cơ bạn dạng.

Chọn: A

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biện pháp đa phần nhằm tăng kỹ năng tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh của thành phầm công nghiệp việt nam là

A. hấp dẫn nhiều bộ phận tài chính tham lam gia

B. thiết kế tổ chức cơ cấu ngành kha khá linh hoạt

C. góp vốn đầu tư theo hướng sâu sắc, thay đổi công nghệ

D. đáp ứng vật liệu ,chú ý xuất khẩu

Câu 2:

Đặc điểm nào là tại đây ko trúng với quần thể công nghiệp ở nước ta?

A. Chuyên tạo ra công nghiệp

B. Có nhiều điểm dân ở sinh sống

C. Có ranh giới địa lí xác định

D. nhà nước ra quyết định trở thành lập

Câu 3:

Nhân tố nào là sau đấy là đa phần thực hiện cho tới tổ chức cơ cấu ngành của công nghiệp việt nam kha khá nhiều dạng?

A. Sự phân hóa bờ cõi công nghiệp càng ngày càng sâu

Xem thêm: xuyên nhanh công lược định chế boss vai ác có một không hai

B. Trình phỏng người làm việc càng ngày càng được nâng cao

C. Nguồn nguyên vẹn, nhiên liệu nhiều loại và phong phú

D. đa phần bộ phận tài chính nằm trong tham lam tài sản xuất

Câu 4:

Cơ cấu thành phầm công nghiệp của việt nam càng ngày càng nhiều chủng loại đa phần là để

A. khai quật đảm bảo chất lượng hơn thế nữa mạnh về khoáng sản

B. tận dụng tối đa tối nhiều nguồn ngân sách kể từ nước ngoài

C. tương thích rộng lớn với đòi hỏi của thị trường

D. dùng với hiệu suất cao rộng lớn mối cung cấp lao động

Câu 5:

Việc vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu công nghiệp việt nam đa phần nhằm

A. dùng đảm bảo chất lượng mối cung cấp làm việc, tạo ra việc làm

B. tận dụng tối đa tối nhiều những nguồn ngân sách không giống nhau

C. khai quật nhiều hơn nữa những loại khoáng sản

D. tăng hiệu suất cao góp vốn đầu tư, tương thích thị trường

Câu 6:

Việc nhiều chủng loại hóa thành phầm công nghiệp việt nam đa phần nhằm:

A. Khai thác thế mạnh về tự động nhiên

B. Góp phần cải cách và phát triển xuất khẩu

C. Tận dụng thế mạnh lao động

Xem thêm: bạn trai tôi dựa vào ảo tưởng để yêu đương

D. Đáp ứng nhu yếu thị trường

TÀI LIỆU VIP VIETJACK