phát biểu nào sau đây không đúng về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Câu hỏi:

24/08/2022 9,561

B. Lãnh thổ kha khá giống hệt về ĐK tài chính - xã hội.

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

C. Ranh giới trùng khớp trọn vẹn với vùng tài chính tổ hợp.

Đáp án chủ yếu xác

D. Hình trở nên nên những vùng trình độ hóa nông nghiệp.

Trả lời:

verified Giải vị Vietjack

Đáp án trúng là: C

Vùng nông nghiệp với cương vực to lớn và ranh giới xác lập, được tạo hình dựa vào sự tương đương về ĐK sinh thái xanh nông nghiệp, tài chính - xã hội, trình độ chuyên môn rạm canh, hạ tầng vật hóa học - kỹ năng nông nghiệp, tổ chức cơ cấu tạo ra,... Sản xuất những thành phầm trình độ hóa bên trên hạ tầng đẩy mạnh thế mạnh mẽ của vùng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sản xuất nông trại được tổ chức theo đòi phương thức

Câu 2:

Phát biểu nào là tại đây không trúng với mẫu mã tổ chức triển khai tạo ra nông trại vô nông nghiệp?

Câu 3:

Hình thức tổ chức triển khai cương vực vùng nông nghiệp với Điểm lưu ý nào là sau đây?

Xem thêm: em chồng chị dâu

Câu 4:

Mục đích đa số của nông trại là

Câu 5:

Đặc điểm nào là tiếp sau đây không đúng với mẫu mã trang trại?

Câu 6:

Hình thức tổ chức triển khai cương vực nông nghiệp nào là tại đây nối sát với quy trình công nghiệp hóa?

Câu 7:

Sản xuất sản phẩm & hàng hóa với phương thức tổ chức triển khai và quản lí lí tạo ra tiến bộ cỗ dựa vào trình độ hóa và rạm canh là mẫu mã tổ chức triển khai cương vực nông nghiệp nào là sau đây?

Câu 8:

Đặc điểm nào là tại đây không trúng với mẫu mã vùng nông nghiệp?

Câu 9:

Hình thức tổ chức triển khai cương vực nông nghiệp nào là sau đấy là thành phẩm thế tất của tài chính hộ gắn kèm với tạo ra mặt hàng hóa?

Câu 10:

Ý nghĩa của việc phân loại những vùng nông nghiệp là

Câu 11:

Thể tổ hợp nông nghiệp với tầm quan trọng đa số nào là sau đây?

Xem thêm: bạo táo đích bàng giải

Câu 12:

Vùng nông nghiệp với tầm quan trọng đa số nào là sau đây?

Câu 13:

Hình thức tổ chức triển khai lãnh tổ nông nghiệp tối đa là

Câu 14:

Trang trại với tầm quan trọng đa số nào là sau đây?