phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm khu công nghiệp ở nước ta

Câu hỏi:

12/03/2022 15,350

A. Có ranh giới địa lí xác lập.                   

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm khu công nghiệp ở nước ta


Đáp án chủ yếu xác

B. Đồng nhất với điểm dân sinh sống.


C. Do Quốc hội ra quyết định xây dựng.        

D. Chuyên phát triển sản phẩm xuất khẩu.

Trả lời:

verified Giải vì thế Vietjack

Đáp án: A

Khu công nghiệp là chống vì thế nhà nước ra quyết định xây dựng sở hữu ranh giới địa lý xác lập thường xuyên phát triển công nghiệp và tiến hành những công ty tương hỗ phát triển công nghiệp không tồn tại dân sinh sống sinh sinh sống.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng với điểm công nghiệp?

Xem thêm: tiểu thuyết ngôn tình hoàn

Câu 2:

Phát biểu nào là sau đây không đúng với quần thể công nghiệp nước ta?

Câu 3:

Điểm công nghiệp thông thường triệu tập ở những vùng nào là sau đây?

Câu 4:

Vùng nào là tại đây đứng vị trí số 1 toàn nước về độ quý hiếm phát triển công nghiệp?

Câu 5:

Nước tao sở hữu bao nhiêu vùng công nghiệp?

Câu 6:

Ngành trình độ hóa ở trung tâm Vũng Tàu là

Câu 7:

Vùng sở hữu con số quần thể công nghiệp tối đa ở VN là

Câu 8:

Những trung tâm công nghiệp nào là tại đây được xếp vô group trung tâm công nghiệp ý nghĩa vùng?

Xem thêm: chiến thần vĩ đại nhất tần trạm

Câu 9:

Khu công nghiệp triệu tập sở hữu điểm lưu ý là

Câu 10:

Hình thức tổ chức triển khai bờ cõi nào là sau đây không được coi tương tự với cùng một quần thể công nghiệp ?

Câu 11:

Việc phân loại những trung tâm công nghiệp ở VN trở nên trung tâm rất rộng, trung tâm rộng lớn, trung tâm tầm, trung tâm nhỏ là dựa vào