phát biểu nào sau đây đúng với cơ cấu lãnh thổ

Câu hỏi:

13/07/2022 3,216

A. Cơ cấu cương vực là sự việc phân hoá về ĐK đương nhiên theo đuổi cương vực.

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây đúng với cơ cấu lãnh thổ

B. Cơ cấu cương vực là thành phầm của quy trình phân công sức động theo đuổi cương vực.

Đáp án chủ yếu xác

C. Cơ cấu cương vực là năng lực lôi cuốn vốn liếng góp vốn đầu tư theo đuổi cương vực.

D. Cơ cấu cương vực là sự việc phân bổ dân ở theo đuổi cương vực.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho bảng số liệu:

Vẽ biểu loại thể hiện nay cơ cấu tổ chức GDP phân theo đuổi ngành kinh tế tài chính của nước ta và Nhật Bản, năm 2020. Rút rời khỏi phán xét.

Câu 2:

Khoanh tròn trĩnh vần âm ứng với ý trúng.

Cơ cấu kinh tế tài chính bao gồm tía thành phần cơ phiên bản hợp ý trở thành, cơ là

A. Cơ cấu thành phần, cơ cấu tổ chức ngành, cơ cấu tổ chức bộ phận.

B. Cơ cấu ngành, cơ cấu tổ chức bộ phận, cơ cấu tổ chức cương vực.

C. cơ cấu tổ chức ngành, cơ cấu tổ chức bộ phận, cơ cấu tổ chức vùng.

D. Cơ cấu thành phần, cơ cấu tổ chức vùng, cơ cấu tổ chức bộ phận.

Câu 3:

Cơ cấu bộ phận kinh tế tài chính được tạo hình dựa trên

Xem thêm: tiểu thuyết ngôn tình hoàn

A. hội tụ toàn bộ những ngành tạo hình nền kinh tế tài chính.

B. quy trình phân công sức động theo đuổi cương vực.

C. chuyên môn phân công sức động xã hội.

D. hạ tầng cơ chế chiếm hữu về tư liệu phát triển.

Câu 4:

GDP là

A. tổng thành phầm nội địa.

B. tổng thành phầm quốc dân.

C. tổng thu nhập vương quốc.

D. tổng thu nhập quốc dân.

Câu 5:

Em hãy đầy đủ vấn đề đối chiếu thân thích GDP và GNI vô bảng sau đây.

Tiêu chí

GDP

GNI

Khái niệm

   

Ý nghĩa

Xem thêm: đường tửu khanh

   

Câu 6:

Em hãy nối những ý ở cột A phù phù hợp với những ý ở cột B.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK