phát biểu nào sau đây đúng về lao động nước ta hiện nay

hint-header

Cập nhật ngày: 16-09-2022

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây đúng về lao động nước ta hiện nay


Chia sẻ bởi: Phạm Băng Băng


Phát biểu này tại đây đích thị về làm việc việt nam hiện nay nay?

Chủ đề liên quan

Phát biểu này tại đây đích thị về mối cung cấp làm việc việt nam hiện nay nay?

Đặc điểm mối cung cấp làm việc việt nam lúc bấy giờ là

Người làm việc việt nam có khá nhiều tay nghề phát hành nhất vô lĩnh vực

Đặc điểm này tại đây không đích thị với mối cung cấp làm việc việt nam hiện nay nay?

A

Nguồn làm việc bổ sung cập nhật khá rộng.

B

Tỉ lệ qua loa giảng dạy còn tương đối thấp.

C

Có tác phong công nghiệp cao.

D

Chất lượng càng ngày càng thổi lên.

Đặc điểm nào tại đây không phải ưu điểm của nguồn lao động nước ta?

A

Tiếp thu thời gian nhanh khoa học và công nghệ.

B

Số lượng sầm uất, tăng thời gian nhanh.

C

Cần cù, có nhiều kinh nghiệm vô sản xuất.

D

Tỉ lệ người lao động có trình độ cao còn ít.

Nhận lăm le này tại đây không đúng về quality mối cung cấp làm việc nước ta?

A

Có tính cần mẫn, đem tay nghề phát hành nông nghiệp.

B

Có nhiều tay nghề vô phát hành công nghiệp.

C

Trình chừng khoa học tập kỹ năng càng ngày càng được nâng lên.

D

Khả năng thu nhận thời gian nhanh những tiến thủ cỗ về khoa học tập kỹ năng.

Cơ cấu dùng làm việc theo dõi ngành việt nam đang được di chuyển theo dõi hướng

A

giảm tỉ trọng làm việc của tập thể nhóm ngành cty và công nghiệp.

B

tăng tỉ trọng làm việc của tập thể nhóm ngành nông, lâm, ngư nghiệp.

C

tăng tỉ trọng làm việc của tập thể nhóm ngành công nghiệp - kiến thiết.

D

giảm tỉ trọng làm việc của tập thể nhóm ngành công nghiệp - kiến thiết.

Lao động của nghành nghề nông - lâm - ngư nghiệp đem Đặc điểm này sau đây?

A

Chiếm tỉ trọng tối đa.

B

Chiếm tỉ trọng tối đa và đang được tăng.

C

Chiếm tỉ trọng thấp nhất.

D

Chiếm tỉ trọng tối đa và đang được hạn chế.

Cơ cấu làm việc theo dõi bộ phận tài chính của việt nam di chuyển theo dõi hướng

A

tăng điểm núi sông, hạn chế điểm ngoài núi sông.

B

tăng ngoài núi sông, hạn chế đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

C

tăng đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế, hạn chế ngoài núi sông.

D

tăng điểm ngoài núi sông, hạn chế điểm núi sông.

Cơ cấu làm việc đem việc thực hiện phân theo dõi trình độ chuyên môn trình độ kỹ năng của việt nam thay cho thay đổi theo dõi Xu thế này sau đây?

A

Đã qua loa giảng dạy hạn chế, đem chứng từ nghề ngỗng sơ cung cấp tăng.

B

Chưa qua loa giảng dạy hạn chế, trung học tập có trách nhiệm hạn chế.

C

Xem thêm: tám gậy tre đánh người

Đã qua loa giảng dạy tăng, ko qua loa giảng dạy càng ngày càng hạn chế.

D

Chưa qua loa giảng dạy tăng, ĐH và bên trên ĐH hạn chế dần dần.

Khu vực này tại đây ở việt nam đem tỉ lệ thành phần làm việc thất nghiệp cao nhất?

Tình trạng thiếu thốn việc thực hiện ở việt nam ra mắt thịnh hành ở

D

vùng trung du, miền núi.

Trong trong những năm tiếp theo sau tất cả chúng ta nên ưu tiên giảng dạy làm việc đem trình độ

A

đại học tập và bên trên ĐH.

Lao động việt nam không có thế mạnh này tại đây

A

Có tính kỉ luật vô cùng cao.

Phát biểu này tại đây không đích thị về mối cung cấp làm việc Việt Nam?

A

Mỗi năm gia tăng rộng lớn 1 triệu con người.

B

Chuyển trở nên cơ cấu tổ chức theo dõi ngành vô cùng nhanh

C

Người làm việc cần mẫn, tạo ra.

D

Chất lượng làm việc càng ngày càng cao

Ý này tại đây không cần giới hạn của làm việc nước ta?

A

Thiếu người công nhân tay nghề cao, làm việc đem chuyên môn

B

Thiếu cán cỗ cai quản lí, năng suất làm việc thấp

C

Chủ yếu ớt là làm việc ko qua loa giảng dạy.

D

Chất lượng làm việc lúc bấy giờ vô cùng thấp.

Đặc điểm này tại đây không đích thị trọn vẹn với làm việc nước ta?

A

Lao động con trẻ, cần mẫn, tạo ra, ham học hỏi và giao lưu.

B

Có kỹ năng thu nhận khoa học tập kỹ năng thời gian nhanh.

C

Có ý thức tự động giác và niềm tin trách móc nhiệm cao.

D

Có tay nghề phát hành nông, lâm, ngư nghiệp.

Phát biểu này tại đây không đích thị về sự thực hiện ở việt nam lúc bấy giờ ?

A

Là một yếu tố tài chính - xã hội rộng lớn lúc bấy giờ.

B

Tỉ lệ thất nghiệp ở trở nên thị cao hơn nữa vùng quê.

C

Tình trạng thất nghiệp, thiếu thốn việc thực hiện còn nóng bức.

D

Tỉ lệ thiếu thốn việc thực hiện ở trở nên thị cao hơn nữa vùng quê.

Chất lượng mối cung cấp làm việc của việt nam càng ngày càng được nâng lên đa số là do

A

số lượng làm việc trong những công ty lớn liên kết kinh doanh tạo thêm.

B

phát triển mạnh ngành công nghiệp và cty vùng quê.

C

những trở nên tựu vô cải tiến và phát triển văn hóa truyền thống, dạy dỗ, nó tế.

D

mở tăng nhiều những trung tâm giảng dạy và phía nghiệp.

xu phía di chuyển cơ cấu tổ chức làm việc theo dõi ngành đa số do

A

trở nên tựu của quyết sách plan hóa mái ấm gia đình.

B

trở nên tựu của quy trình công nghiệp hóa, văn minh hóa.

C

Xem thêm: mao sơn tróc quỷ nhân truyện tranh

trở nên tựu của quyết sách thay đổi, hội nhập quốc tế của non sông.

D

quyết sách của phòng nước, yêu cầu của những người dân tăng.