phát biểu nào sau đây đúng về cơ cấu kinh tế

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Phát biểu này tại đây đích về di chuyển cơ cấu tổ chức bộ phận kinh tế tài chính của VN hiện nay nay?

  Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây đúng về cơ cấu kinh tế

  • A. Hình trở thành những khu công nghiệp, quần thể công nghiệp.
  • B. Mạng lưới giao thông vận tải càng ngày càng được không ngừng mở rộng.
  • C. Kinh tế đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế tăng tỉ trọng.
  • D. Tỉ vô chống công nghiệp và thi công tăng.

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cơ cấu bộ phận kinh tế tài chính của VN di chuyển theo phía tăng tỉ trọng chống kinh tế tài chính đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

  Chọn: C

Mã câu hỏi: 197608

Xem thêm: lieu trai chi di

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Xem thêm: điện hạ khuynh thành truyện chữ full

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Biểu hiện nay của việc di chuyển cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính VN là gì?
 • So với đòi hỏi cải tiến và phát triển nước nhà vô tiến trình hiện nay nay
 • Năm 2005, ngành kinh tế tài chính đem tỷ trọng góp phần GDP thấp nhất vô cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính VN là gì?
 • Đâu là việc di chuyển cơ cấu tổ chức vô nội cỗ của chống I?
 • Cơ cấu kinh tế tài chính của VN lúc bấy giờ đang được di chuyển theo phía nào?
 • Vai trò cần thiết của chống kinh tế tài chính đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế thể hiện nay ở Đặc điểm nào?
 • Trong tiến trình kể từ 1990 đến giờ, cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính VN đang được di chuyển theo phía nào?
 • Phát biểu này tại đây ko đích với cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính nước ta
 • Trong chống kinh tế tài chính công nghiệp- thi công đem Xu thế như vậy nào?
 • Trong trong thời gian mới đây, chống kinh tế tài chính đem vốn liếng góp vốn đầu tư nước ngoài
 • Phát biểu này tại đây đích về di chuyển cơ cấu tổ chức bộ phận kinh tế tài chính của VN hiện nay nay?
 • Thành phần kinh tế tài chính này ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô nền kinh tế?
 • Sự di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính và phân hóa phát triển trong những vùng nội địa đã đạt được là vì đâu
 • Vùng trung tâm phát triển thực phẩm, đồ ăn thức uống lớn số 1 ở VN là vùng nào
 • Ý này tại đây thể hiện nay cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính nước ta
 • Đồng bởi sông Hồng đem năng suất lúa tối đa toàn quốc bởi đâu?
 • Từ năm 1991 đến giờ, sự di chuyển cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính của nước ta
 • Thành phần kinh tế tài chính này ở VN vẫn lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô nền kinh tế?
 • Cơ cấu bờ cõi kinh tế tài chính đang được di chuyển theo phía nào?
 • Một nền kinh tế tài chính phát triển bền vững và kiên cố cần phải có nhân tố gì?
 • Khi nói tới di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính VN sau Đổi mới
 • Trong nền kinh tế tài chính VN bộ phận kinh tế tài chính này lưu giữ tầm quan trọng công ty đạo
 • Hiện ni, Xu thế di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính vô ngành nông - lâm - ngư nghiệp
 • Biểu hiện nay này ko nên của việc di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi kinh tế?
 • Vai trò cần thiết của chống kinh tế tài chính đem vốn liếng góp vốn đầu tư nước ngoài
 • Trong trong thời gian mới đây, cơ cấu tổ chức công nghiệp phân theo gót bộ phận kinh tế tài chính
 • Cơ cấu GDP phân theo gót chống kinh tế tài chính của những nước phân phát triển
 • Việc đẩy mạnh thế mạnh mẽ của từng vùng vô di chuyển cơ cấu tổ chức lãnh thổ
 • Trong cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính phân theo gót ngành năm 2007
 • Đây là 1 trong tỉnh cần thiết của Đồng bởi sông Hồng
 • Trong cơ cấu tổ chức GDP phân theo gót ngành kinh tế tài chính, đem tầm quan trọng càng ngày càng cần thiết và tỉ trọng tăng sớm nhất là :
 • Trong cơ cấu tổ chức GDP phân theo gót ngành kinh tế tài chính, đem tỉ trọng hạn chế vẫn luôn luôn lưu giữ vai tro chủ yếu là:
 • Thành phần kinh tế tài chính Nhà nước đem tầm quan trọng chủ yếu vô nền kinh tế tài chính VN lúc bấy giờ là do
 • Thành phần kinh tế tài chính này đem con số công ty xây dựng mới nhất thường niên lớn số 1 là
 • Trong qua chuyện trình di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi kinh tế
 • Trong qua chuyện trình di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi kinh tế tài chính, lúc bấy giờ vùng có mức giá trọ phát triển nông
 • Đến năm năm nhâm thìn, số vùng kinh tế tài chính trung tâm của VN là
 • Thành phố Cần Thơ được xếp vô vùng kinh tế tài chính trung tâm chống nào?
 • Tỉnh Tiền Giang được xếp vô vùng kinh tế tài chính trung tâm ở chống nào?
 • Căn cứ vô biểu đồ dùng GDP và vận tốc phát triển qua chuyện trong thời gian ở Átlat địa lí nước ta trang 17

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA