phát biểu nào sau đây đúng mỗi bản ghi là

 • Câu hỏi:

  Phát biểu này bên dưới đấy là đúng vào lúc nói đến loại bạn dạng ghi?

  • A. Kiểu bạn dạng ghi là một trong những loại tài liệu sở hữu cấu trúc
  • B. Mỗi bạn dạng ghi tế bào mô tả một đối tượng người dùng, từng bạn dạng ghi hoàn toàn có thể bao gồm một trong những bộ phận gọi là ngôi trường, từng ngôi trường tế bào mô tả một tính chất của đối tượng người dùng. Giống như loại mảng, những bộ phận tạo nên trở thành một bạn dạng ghi cần nằm trong và một loại tài liệu không giống nhau
  • C. Có thể đối chiếu những bạn dạng ghi bất kì cùng nhau vì chưng những mối quan hệ <, >, =, <>
  • D. Trên những thay đổi bạn dạng ghi, tớ hoàn toàn có thể dùng những quy tắc toán số học tập +,  – , *, /

  Lời giải tham lam khảo:

  Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây đúng mỗi bản ghi là

  Đáp án đúng: A

  Kiểu bạn dạng ghi là một trong những loại tài liệu sở hữu cấu trúc

Mã câu hỏi: 13588

Xem thêm: xuyên nhanh công lược định chế boss vai ác có một không hai

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: truyện tổng tài anh nhận nhầm người rồi

Chủ đề :

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Phát biểu này tại đây về công dụng của loại bạn dạng ghi là thích hợp nhất?
 • Phát biểu này tại đây về bạn dạng ghi là ko phù hợp?
 • Cho bạn dạng ghi sinh_vien bao gồm những ngôi trường ho_ten, ngay_sinh. Biểu thức này truy vấn cho tới ngôi trường ho_ten  của bạn dạng ghi này?
 • Phát biểu này bên dưới đấy là đúng vào lúc nói đến loại bạn dạng ghi?
 • Phát biểu này bên dưới đấy là sai Lúc nói đến loại bạn dạng ghi?