phát biểu nào dưới đây là hợp lý nhất

Câu hỏi:

08/07/2020 45,653

A. Biến là đại lượng có mức giá trị bất biến nhập quy trình tiến hành chương trình

Bạn đang xem: phát biểu nào dưới đây là hợp lý nhất

B. Biến là đại lượng được gọi là và có mức giá trị thay cho thay đổi nhập quy trình tiến hành chương trình

Đáp án chủ yếu xác

C. Biến rất có thể tàng trữ nhiều loại độ quý hiếm không giống nhau

D. Biến rất có thể đặt điều hoặc ko gọi là gọi

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho khai báo trở nên sau đây:

Var m, n : integer ;

x, nó : real ;

Lệnh gán này sau đó là sai ?

A. m := -4.5 ;

B. n := 3 ;

C. x := 6.5 ;

D. nó := +10.5 ;

Câu 2:

Xét biểu thức logic: (n >0) and (n mod 2 = 1). Khẳng tấp tểnh này sau đó là đúng?

A. Kiểm tra n là một số trong những nguyên vẹn lẻ

B. Kiểm tra coi n đem là một số trong những dương

C. Kiểm tra n đem phân tách không còn mang lại 2 không

D. Kiểm tra n là một số trong những nguyên vẹn dương lẻ

Câu 3:

Cho đoạn công tác sau:

S := 0 ;

FOR i := 1 to tát 10 DO

IF i mod 2 = 1 THEN S := S + i ;

Sau khi tiến hành, S có mức giá trị?

A. 3

Xem thêm: bầu trời sao của thiên kim thật

B. 5

C. 25

D. 30

Câu 4:

Cho đoạn công tác sau:

T := 0 ; i:=1;

WHILE i <= 10 DO

BEGIN

IF i mod 3 = 0 THEN T := T + i ;

i:=i+1;

END;

Sau khi tiến hành, T có mức giá trị?

A. 18

B. 22

C. 25

D. 30

Câu 5:

Biểu trình diễn này bên dưới đó là màn trình diễn hằng nhập Pascal:

A. A51

B. ’TRUE

C. 5 + 9

D. 1;06E - 15

Câu 6:

Cho trở nên thực x và đã được gán độ quý hiếm 12.41235. Sau khi tiến hành câu mệnh lệnh Writeln(‘x=’ ,x:5:2); thì độ quý hiếm của trở nên x được ấn rời khỏi screen là:

A. 12.41

B. 12

C. x=12.41

D. x=12

Xem thêm: truyen xuyen nhanh

TÀI LIỆU VIP VIETJACK