phát biểu đúng

Môn Toán - Lớp 11 30 bài xích tập luyện trắc nghiệm hàm con số giác cường độ nhận ra, thông hiểu

Câu chất vấn

Bạn đang xem: phát biểu đúng

Chọn tuyên bố đúng.

  • A  Các hàm số \(y=\sin x,y=\cos x,y=\cot x\) đều là hàm số chẵn.                            
  • B  Các hàm số \(y=\sin x,y=\cos x,y=\cot x\) đều là hàm số lẻ.                                             
  • C  Các hàm số \(y=\sin x,y=\cot x,y=\tan x\) đều là hàm số chẵn.                                         
  • D  Các hàm số \(y=\sin x,y=\cot x,y=\tan x\) đều là hàm số lẻ.

Phương pháp giải:

Phương pháp. Dùng khái niệm hàm chẵn lẻ, và đặc thù của những dung lượng giác.

Lời giải chi tiết:

Lời giải cụ thể.

Xem thêm: truyện báo thù

Hàm số \(y=\sin x\) là hàm số lẻ nên tao loại đáp án \(A,C.\)

Hàm số \(y=\cos x\) là hàm số chẵn nên tao loại tiếp đáp án B.

Đáp án D đích thị.

Xem thêm: ngoan, hôn anh

Chọn đáp án D.

Câu chất vấn trước Câu chất vấn tiếp theo sau

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay