phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa lam sơn

 • Lê Huy Đức

  -Do niềm tin yêu thương nước của dân chúng tớ đã hỗ trợ cuộc khởi nghĩa vượt lên từng khó khăn khăn

  Bạn đang xem: phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa lam sơn

  -Do sự điều khiển tài tình,mưu mẹo lược của cục lãnh đạo tiêu biểu vượt trội là Lê Lợi và Nguyễn Trãi,...Đã sở hữu những plan đích đắn để lấy cuộc khởi nghĩa cho tới thắng lợi. Đã phối kết hợp sức khỏe quân sự chiến lược và nước ngoài gửi gắm nhằm thành công kẻ thù

  -Tất cả những giai tầng dân chúng đều ko phân biệt già nua trẻ con,nam giới phái đẹp.Các bộ phận dân tộc bản địa đều nhiệt huyết nhập cuộc tấn công giặc,nhiệt huyết nhập cuộc kháng chiến,tham gia lực lượng vũ trang,cỗ vũ tiếp tế hoa màu mang lại nghĩa binh.

  Like (1) Báo cáo sai phạm

 • Nguyễn Tùng Lâm

  - Nhân dân tớ sở hữu lòng yêu thương nước nồng dịu, ý chí quật cường, quyết tâm giành lại song lập tự tại mang lại quốc gia.

      - Tất cả những giai tầng dân chúng ko phân biệt già nua trẻ con, nam giới phái đẹp, những bộ phận dân tộc bản địa đều kết hợp tấn công giặc, nhiệt huyết nhập cuộc kháng chiến, tham gia lực lượng vũ trang, tự động vũ trang tấn công giặc, cỗ vũ, tiếp tế hoa màu mang lại nghĩa binh.

      - Nhờ đàng lối kế hoạch, giải pháp đích đắn, phát minh của cục tham vấn nghĩa binh, hàng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi.

  Like (0) Báo cáo sai phạm

 • Phương Thảo

  Nguyên nhân :

  - Nhân dân tớ yêu thương nước nồng dịu, ý chí quật cường, quyết tâm giành song lập.

  - Sự nhập cuộc của những giai tầng dân chúng, bộ phận dân tộc bản địa.

  - Xây dựng khối kết hợp toàn dân.

  - Đường lối kế hoạch, giải pháp đích đắn , phát minh của cục lãnh đạo.

  Kết trái ngược :

  - Kết thúc giục hai mươi năm đô hộ ở trong nhà Minh.

  - Mở đi ra 1 thời kì cải tiến và phát triển mới mẻ của quốc gia.

  Xem thêm: điện hạ khuynh thành truyện chữ full

  Like (0) Báo cáo sai phạm

 • Huất Lộc

  Nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn bao gồm:

  - Phát huy truyền thống lịch sử kết hợp toàn dân tấn công giặc.

  - Nghĩa quân Lam Sơn được dân chúng cỗ vũ.

  - Nhân dân tớ sở hữu truyền thống lịch sử yêu thương nước, niềm tin quyết đấu tấn công giặc, đang được nhập cuộc, giúp sức cuộc khởi nghĩa vượt lên từng trở ngại.

  - Có sự điều khiển tài tình, mưu mẹo lược của cục lãnh đạo cuộc khởi nghĩa, tiêu biểu vượt trội là Lê Lợi, Nguyễn Trãi... thể hiện những nối tiếp sách đích đắn để lấy cuộc khởi nghĩa cho tới thắng lợi, biết phối kết hợp sức khỏe quân sự chiến lược và nước ngoài gửi gắm nhằm thành công quân thù.

  Like (1) Báo cáo sai phạm

 • Kaito Kid

  Nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn bao gồm:

  - Phát huy truyền thống lịch sử kết hợp toàn dân tấn công giặc.

  - Nghĩa quân Lam Sơn được dân chúng cỗ vũ.

  - Nhân dân tớ sở hữu truyền thống lịch sử yêu thương nước, niềm tin quyết đấu tấn công giặc, đang được nhập cuộc, giúp sức cuộc khởi nghĩa vượt lên từng trở ngại.

  - Có sự điều khiển tài tình, mưu mẹo lược của cục lãnh đạo cuộc khởi nghĩa, tiêu biểu vượt trội là Lê Lợi, Nguyễn Trãi... thể hiện những nối tiếp sách đích đắn để lấy cuộc khởi nghĩa cho tới thắng lợi, biết phối kết hợp sức khỏe quân sự chiến lược và nước ngoài gửi gắm nhằm thành công quân thù.

  =>Chúc bàn sinh hoạt chất lượng Lịch Sử

  Like (5) Báo cáo sai phạm

  Xem thêm: thừa tướng yêu nghiệt sủng thê

 • Bảo An

  Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:                                                                                -Nhân dân luôn luôn nêu cao niềm tin yêu thương nước, ý chí quyết tâm dành riêng song lập dân tộc                                              -Sự kết hợp, đồng lòng võ thuật của toàn dân                                                                                              -Nhờ sự đích đắn, phát minh của cục lãnh đạo nghĩa binh, hàng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi

  Like (0) Báo cáo sai phạm