phần lớn dân cư nước ta sống ở nông thôn do

Câu hỏi:

14/07/2019 66,073

A. Nông nghiệp hiện nay là ngành tài chính cải cách và phát triển nhất.

Bạn đang xem: phần lớn dân cư nước ta sống ở nông thôn do

B. Điều khiếu nại sinh sống ở vùng quê cao hơn nữa trở thành thị.

C. Quá trình đô thị mới ra mắt lừ đừ.

Đáp án chủ yếu xác

D. Có sự di dân kể từ trở thành thị vè vùng quê.

Giải thích: Quá trình đô thị mới của VN ra mắt lừ đừ với sản phẩm ngàn năm tuy nhiên đang được có tương đối nhiều gửi trở nên tích cực kỳ vẫn ở tại mức thấp. Vì vậy, phần rộng lớn người ở ở VN vẫn hầu hết sinh sống ở những vùng vùng quê (chiếm khoảng tầm 70% dân số).

Đáp án: C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để cắt giảm tác động xấu đi của khu đô thị cần

A. Hạn chế dòng sản phẩm di dân kể từ vùng quê nhập khu đô thị.

B. Ngăn ngăn lối sinh sống dân cư vùng quê nhích sát lối sinh sống trở thành thị.

C. Giảm giảm sút vận tốc đô thị mới.

D. Tiến hành đô thị mới khởi đầu từ công nghiệp hóa.

Câu 2:

Nhận lăm le nào là tại đây không đích về tác động tích cực kỳ của quy trình khu đô thị hóa?

A. Tạo đi ra nhiều việc thực hiện cho những người làm việc.

B. Tăng cường hạ tầng vật hóa học kỹ năng.

C. Tạo đi ra sự di chuyển cơ cấu tổ chức tài chính.

D. Thúc đẩy nông - lâm - ngư cải cách và phát triển.

Câu 3:

Số dân trở thành thị và tỉ lệ thành phần dân trở thành thị ở VN trong mỗi năm vừa qua đem điểm sáng nào là bên dưới đây?

A. Số dân trở thành thị và tỉ lệ thành phần dân trở thành thị đều tăng.

Xem thêm: truyện báo thù

B. Số dân trở thành đua tăng tuy nhiên tỉ lệ thành phần dân trở thành thị rời.

C. Số dân trở thành đua rời tuy nhiên tỉ lệ thành phần dân trở thành thị vẫn tăng.

D. Số dân trở thành thị và tỉ lệ thành phần dân trở thành thị đều rời.

Câu 4:

Để giảm sút biểu hiện di dân tự tại nhập những khu đô thị, biện pháp hầu hết và lâu nhiều năm là

A. cải cách và phát triển và không ngừng mở rộng hệ màng lưới khu đô thị.

B. rời tỉ suất tăng thêm dân sinh ở vùng quê.

C. trấn áp việc nhập hộ khẩu của dân vùng quê về TP. Hồ Chí Minh.

D. thiết kế vùng quê mới nhất, đa dạng và phong phú hóa sinh hoạt tài chính ở vùng quê.

Câu 5:

Vùng đem số dân khu đô thị tối đa VN là

A. Đồng vì như thế sông Hồng.

B. Đông Nam Sở.

C. Duyên hải Nam Trung Sở.

D. Đồng vì như thế sông Cửu Long.

Câu 6:

Đô thị hóa ở VN đem điểm sáng nào là sau đây?

A. Trình chừng đô thị mới thấp.

B. Tỉ lệ dân trở thành thị rời.

C. Phân tía khu đô thị đều trong những vùng.

Xem thêm: thích em từng giây

D. Quá trình đô thị mới ra mắt nhanh chóng.