nước ta có dạng địa hình chủ yếu nào sau đây

Câu hỏi:

09/08/2021 10,731

C. Đồi núi thấp 

Bạn đang xem: nước ta có dạng địa hình chủ yếu nào sau đây

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Phương pháp giải: Kiến thức bài xích 6 – Đất nước nhiều cồn núi

Giải chi tiết:

Nước tớ với dạng địa hình hầu hết là cồn núi thấp. Đồi núi thấp cướp khoảng tầm 60% diện tích S bờ cõi việt nam.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Yếu tố chủ yếu thực hiện tạo hình những trung tâm mưa nhiều, mưa không nhiều ở việt nam là: 

A. chừng vĩ 

B. địa hình 

C. chừng lục địa

D. màng lưới sông ngòi

Câu 2:

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 13, hãy cho thấy thêm thương hiệu 4 cánh cung của vùng núi Đông Bắc theo dõi trật tự kể từ Đông sang trọng Tây? 

A. Sông Gâm, Ngân Sơn, Hoành Sơn, Trường Sơn Bắc 

B. Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều 

C. Đông Triều, Bắc Sơn, Ngân Sơn, Sông Gâm

D. Đông Triều, Trường Sơn Nam, Ngân Sơn, Bắc Sơn

Câu 3:

Khoáng sản này tại đây có rất nhiều ở vùng thềm châu lục nước ta? 

A. Dầu khí 

B. Than đá 

C. Titan 

D. Bô-xít

Câu 4:

Cho biểu đồ:

Xem thêm: tiểu thuyết ngôn tình hoàn

CƠ CẤU DÂN SỐ THEO THÀNH THỊ, NÔNG THÔN CỦA NƯỚC TA

(Nguồn: Số liệu theo dõi niên giám đo đếm VN 2019, NXB Thống kê 2020)

Theo biểu vật dụng, đánh giá này tại đây đích về sự việc thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh việt nam qua loa những năm?

A. Tỉ lệ dân vùng quê và trở thành thị đều hạn chế đi 

B. Tỉ lệ dân vùng quê nhỏ rộng lớn tỉ lệ thành phần dân trở thành thị 

C. Tỉ lệ dân vùng quê và trở thành thị đều tăng lên 

D. Tỉ lệ dân vùng quê to hơn tỉ lệ thành phần dân trở thành thị

Câu 5:

Cho bảng số liệu:

LƯU LƯỢNG NƯỚC TRUNG BÌNH THÁNG CỦA SÔNG HỒNG TẠI TRẠM HÀ NỘI

(Nguồn: Atlat Địa lí VN – NXB giáo dục và đào tạo Việt Nam)

Theo bảng số liệu, sông Hồng bên trên trạm thủ đô hà nội với đỉnh lũ rớt vào mon này sau đây?

A. Tháng I. 

B. Tháng VIII. 

C. Tháng XII. 

D. Tháng III.

Câu 6:

Cho bảng số liệu:

TỈ TRỌNG PHÂN BỔ DÂN CƯ THEO CÁC CHÂU LỤC, NĂM năm ngoái VÀ NĂM 2019 (Đơn vị: %)

(Nguồn: Niên giám đo đếm 2019, NXB Thống kê 2020)

Căn cứ vô bảng số liệu, đánh giá này tại đây đích về tỉ trọng phân bổ dân ở theo dõi những lục địa, năm năm ngoái và 2019?

A. Á Lục hạn chế, châu Phi tăng. 

B. Châu Âu hạn chế, châu Phi hạn chế. 

C. Á Lục tăng, lục địa không giống hạn chế. 

Xem thêm: tôi không phải nữ chính

D. Châu lục không giống hạn chế, châu Á hạn chế.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK