nội dung nào sau đây là hiện thực lịch sử

Đây là câu vấn đáp đã và đang được xác thực

Bạn đang xem: nội dung nào sau đây là hiện thực lịch sử

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng chuẩn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi những Chuyên Viên, nhà giáo số 1 của Cửa Hàng chúng tôi.

icon

18) A. Năm 1945, Cách mạng mon Tám ở nước ta giành thắng lợi 

- Giải mến : Hiện thực lịch sử dân tộc là là toàn cỗ những gì tiếp tục ra mắt vô vượt lên khứ, tồn bên trên một cơ hội khách hàng quan tiền, ko tùy thuộc vào ý mong muốn khinh suất của nhân loại . Và ko thể thay cho thay đổi được .

- Tại phía trên năm 1945, Cách mạng mon Tám ở nước ta giành thắng lợi  là một cách thực tế lịch sử dân tộc vì như thế nó sẽ bị tồn bên trên một cơ hội khách hàng quan tiền, ko tùy thuộc vào ý mong muốn khinh suất của nhân loại nên nó ko thể thay cho thay đổi được .

Xem thêm: truyện báo thù

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: đoá hồng kiêu ngạo

5

13 vote