nội dung nào dưới đây phản ánh

Câu hỏi:

20/08/2019 91,661

A. Mọi xích míc nhập xã hội đều được dung hòa

Bạn đang xem: nội dung nào dưới đây phản ánh

B. Tồn trên rất nhiều xích míc ở toàn bộ những nghành nghề kinh tế tài chính, chủ yếu trị, xã hội

Đáp án chủ yếu xác

C. Mâu thuẫn nóng bức thân mật dân cày với lãnh chúa phong kiến

D. Mâu thuẫn nóng bức thân mật dân cày với địa căn nhà phong kiến

Đáp án B

Đến thân mật thế kỉ XIX, chính sách Mạc Phủ ở Nhật Bản đang được rơi vào tình thế biểu hiện khủng hoảng rủi ro, giảm sút nguy hiểm. Đây là thời gian trong tim xã hội phong loài kiến Nhật Bản đựng được nhiều xích míc ở toàn bộ những nghành nghề kinh tế tài chính, chủ yếu trị, xã hội.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài học tập tay nghề rút đi ra kể từ cuộc Duy tân Minh Trị (1868) so với việc làm thay đổi quốc gia ở nước Việt Nam lúc bấy giờ là

A. xóa vứt trọn vẹn cái cũ, tiêu thụ, học hỏi và giao lưu cái tiến bộ cỗ, cái mới mẻ bên trên thế giới

B. dựa nhập sức khỏe của khối câu kết công - nông nhằm tổ chức việc làm thay đổi khu đất nước

C. áp dụng tương thích những trở thành tựu văn hóa truyền thống tiến bộ cỗ của trái đất nhập ĐK ví dụ của quốc gia.

D. khai quật triệt nhằm và dùng tối nhiều mối cung cấp khoáng sản (than đá, dầu mỏ…).

Câu 2:

Đến thân mật thế kỉ XIX, Nhật Bản là một trong những quốc gia

A. song lập, đem độc lập và cải tiến và phát triển theo dõi con phố tư bạn dạng căn nhà nghĩa.

B. nửa nằm trong địa, nửa phong loài kiến và thuộc về u ám nhập thực dân Pháp.

C. song lập, đem độc lập tuy nhiên chính sách phong loài kiến rơi vào tình thế khủng hoảng rủi ro.

D. đem nền phát triển công nghiệp hàng đầu châu Á và loại nhì trái đất (sau Mĩ).

Câu 3:

Nội dung này không phản ánh trúng chân thành và ý nghĩa của cuc Duy tân Minh Trị năm 1868 ở Nhật Bản?

A. Có chân thành và ý nghĩa như 1 cuộc cách mệnh tư sản

Xem thêm: đọc truyện hoa hồng giấy

B. Đưa Nhật Bản cải tiến và phát triển theo dõi con phố của những nước tư bạn dạng phương Tây

C. Đưa Nhật Bản trở nên nước đế quốc có một không hai ở châu Á

D. Xóa vứt chính sách quân căn nhà, hé đàng mang đến căn nhà nghĩa tư bạn dạng trị triển

Câu 4:

Từ đầu thế kỉ XIX cho tới trước năm 1868, Điểm sáng bao quấn của nền kinh tế tài chính Nhật Bản là gì?

A. Nông nghiệp lạc hậu

B. Công nghiệp trị triển

C. Thương mại sản phẩm hóa

D. Sản xuất quy tế bào lớn

Câu 5:

Hiến pháp năm 1889 quy ấn định thiết chế của nước Nhật là chế độ

A. dân căn nhà nằm trong hòa

B. dân căn nhà đại nghị

C. cộng hòa tư sản

D. quân căn nhà lập hiến

Câu 6:

Điểm khác lạ của xã hội phong loài kiến Nhật Bản đối với xã hội phong loài kiến nước Việt Nam ở thân mật thế kỉ XIX là

A. mầm mống kinh tế tài chính tư bạn dạng căn nhà nghĩa xuất hiện tại nhập nông nghiệp

B. mầm mống kinh tế tài chính tư bạn dạng căn nhà nghĩa cải tiến và phát triển nhanh chóng chóng

C. xuất hiện tại nhiều tổ chức triển khai độc quyền đem tài năng phân bổ nền kinh tế tài chính.

Xem thêm: bạo táo đích bàng giải

D. tiến hành “bế quan liêu lan cảng” ko chia sẻ với thương nhân quốc tế.