nhóm cây ôn đới

Câu hỏi:

16/06/2022 2,960

A. Có xuất xứ kể từ những vùng đem nhiệt độ ôn đới

Bạn đang xem: nhóm cây ôn đới

Đáp án chủ yếu xác

B. Có xuất xứ kể từ những vùng đem nhiệt độ sức nóng đới

C. Được trồng ở những điểm được màu ướp đông và ngày hè rét độ ẩm.

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Nhóm cây ôn đới: Có xuất xứ kể từ những vùng đem nhiệt độ ôn đới

+ Nhóm cây sức nóng đới: Có xuất xứ kể từ những vùng đem nhiệt độ sức nóng đới

+ Nhóm cây á sức nóng đới: Được trồng ở những điểm được màu ướp đông và ngày hè rét độ ẩm.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có bao nhiêu nguyên tố chủ yếu nhập trồng trọt?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 2:

Cây trồng phân loại theo đuổi xuất xứ là:

A. Cây ôn đới

B. Cây mặt hàng năm

C. Cây ăn quả

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3:

Theo xuất xứ, cây cỏ được chia thành bao nhiêu nhóm?

A. 1

Xem thêm: đọc truyện hoa hồng giấy

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4:

Trong lịch trình Công nghệ 10, ra mắt bao nhiêu cơ hội phân loại cây trồng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 5:

Em hãy cho thấy thêm, theo đuổi xuất xứ, cây cỏ được tạo thành group này sau đây?

A. Nhóm cây ôn đới

B. Nhóm cây sức nóng đới

C. Nhóm cây á sức nóng đới

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6:

Nhóm cây á sức nóng đới:

A. Có xuất xứ kể từ những vùng đem nhiệt độ ôn đới

B. Có xuất xứ kể từ những vùng đem nhiệt độ sức nóng đới

C. Được trồng ở những điểm được màu ướp đông và ngày hè rét độ ẩm.

Xem thêm: thích em từng giây

D. Cả 3 đáp án trên