nhân tố ảnh hưởng làm cho sản xuất nông nghiệp có tính bấp bênh là

Câu hỏi:

24/08/2022 8,574

B. nguồn nước.

C. khí hậu.

Đáp án chủ yếu xác

D. đất đai.

Đáp án đích là: C

Nhân tố tác động thực hiện cho tới phát triển nông nghiệp sở hữu tính cập kênh là nhiệt độ. Sự thất thông thường, phân hóa đa dạng và phong phú của những nhân tố không khí và nhiệt độ thực hiện cho tới phát triển nông nghiệp cũng bất bênh. Ví dụ: năm rét muộn, năm rét sớm; năm mưa nhiều, năm mưa không nhiều, năm nhiều lũ, năm không nhiều lũ,… thực hiện cho tới hoạt động và sinh hoạt nông nghiệp cũng trở thành tác động theo gót.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vai trò của phát triển nông nghiệp không nên là

Câu 2:

Đặc điểm nào là tại đây không đích với phát triển nông nghiệp?

Câu 3:

Quy tế bào phát triển nông nghiệp dựa vào đa số vào

Xem thêm: chiến thần ở rể dương thanh tần thanh tâm

Câu 4:

Đặc điểm nào là sau đó là cần thiết nhất so với phát triển nông nghiệp?

Câu 5:

Để xử lý những giới hạn bởi tính mùa vụ vô phát triển nông nghiệp phát sinh, quan trọng phải

Câu 6:

Nguồn thực phẩm không tác động nhiều đến

Câu 7:

Nông nghiệp hiểu theo gót nghĩa rộng lớn, bao gồm có

Câu 8:

Năng suất cây cối dựa vào đa số vào

Câu 9:

Hoạt động nào là tại đây thành lập sớm nhất có thể vô lịch sử hào hùng cải tiến và phát triển của xã hội người?

Câu 10:

Yếu tố nào là tại đây của phát triển nông nghiệp không nhiều tùy theo khu đất đai rộng lớn cả?

Câu 11:

Biện pháp cộng đồng nhằm đẩy mạnh nền nông nghiệp sản phẩm hoá vô nền tài chính tiến bộ là

Xem thêm: vụ trộm không thể giấu

Câu 12:

Sản xuất nông nghiệp ko thể ra mắt khi không

Câu 13:

Thương hiệu vật hóa học - kỹ năng tác động đến

Câu 14:

Yếu tố nào là sau đó là cần thiết nhất thực hiện cho những nước đang được cải tiến và phát triển, sầm uất dân coi tăng cường nông nghiệp là trách nhiệm kế hoạch sản phẩm đầu?