nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm nguồn lao động của nước ta

1. Nguồn lao động

CƠ CẤU LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM PHÂN THEO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN KĨ THUẬT CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM (Đơn vị: %)

Bạn đang xem: nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm nguồn lao động của nước ta

* Thế mạnh

- Nguồn làm việc cực kỳ đầy đủ, từng năm việt nam nhận thêm rộng lớn 1 triệu làm việc.

- Cần cù, tạo nên, đem kinh nghiệm tay nghề phát triển nông nghiệp, tè tay chân nghiệp,…

- Chất lượng làm việc càng ngày càng được nâng lên.

* Hạn chế

- Trình phỏng cao trình độ quá thấp.

- Thiếu cán cỗ vận hành, người công nhân nghệ thuật tay nghề cao, làm việc đem thu nhập trung bình.

- Chưa dùng triệt nhằm quỹ thời hạn làm việc.

- Phân tía ko phù hợp. Miền núi nhiều khoáng sản tuy nhiên thiếu hụt làm việc, đồng vì chưng triệu tập đông đúc, quá làm việc.

2. Cơ cấu lao động

* Cơ cấu làm việc bám theo những ngành kinh tế: Tỉ trọng tâm I (nông-lâm-ngư nghiệp) tách, tuy nhiên vẫn còn đó cao, tỉ trọng tâm II (công nghiệp - xây dựng) tăng tỉ trọng tâm III (dịch vụ) tăng.

CƠ CẤU LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM (Đơn vị: %)

* Cơ cấu làm việc bám theo bộ phận kinh tế: Cơ cấu dùng làm việc bám theo bộ phận tài chính đem sự thay cho đổi:

- Giảm dần dần điểm đất nước, tuy nhiên còn cực kỳ lờ đờ.

- Tăng dần dần điểm ngoài đất nước và điểm đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

Xem thêm: Top 4 cầu thủ đội tuyển Đan Mạch nổi tiếng nhất mọi thời đại

CƠ CẤU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM (Đơn vị: %)

* Cơ cấu làm việc bám theo trở thành thị và nông thôn

CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO NÔNG THÔN, THÀNH THỊ CỦA NƯỚC TA

QUA CÁC NĂM (Đơn vị: %)

- Cơ cấu làm việc bám theo trở thành thị tăng tuy nhiên tỉ trọng thấp 35% (2019).

- Cơ cấu làm việc bám theo vùng quê tách vẫn cướp tỉ trọng cao 65% (2019).

3. Vấn đề việc thực hiện và phía xử lý việc làm

* Vấn đề việc làm

- Mỗi năm có tầm khoảng 1 triệu việc thực hiện mới nhất.

- Tình trạng thất nghiệp, thiếu hụt việc thực hiện vẫn còn đó nóng bức.

* Phương phía xử lý yếu tố việc làm

- Phân tía lại dân sinh sống và mối cung cấp làm việc.

- Thực hiện tại chất lượng tốt quyết sách số lượng dân sinh, sức mạnh sinh đẻ.

Xem thêm: có lẽ tôi là một nhân ngư giả

- Thực hiện tại phong phú hóa những sinh hoạt phát triển khu vực (nghề truyền thống cuội nguồn, tay chân nghiệp, tè tay chân nghiệp,…) để ý ngành cty.

- Tăng cường liên minh links nhằm hấp dẫn vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế, không ngừng mở rộng phát triển sản phẩm xuất khẩu.

- Mở rộng lớn, phong phú những mô hình huấn luyện và đào tạo, nâng lên quality làm việc, tăng cường xuất khẩu làm việc.