nhà lý thành lập trong hoàn cảnh nào

Đề bài

Nhà Lý được xây dựng như vậy nào?

Bạn đang xem: nhà lý thành lập trong hoàn cảnh nào

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem thêm: tám gậy tre đánh người

dựa vô sgk trang 35 nhằm vấn đáp.

Lời giải chi tiết

Xem thêm: thích em từng giây

- Năm 1005, Lê Hoàn rơi rụng, Lê Long Đĩnh đăng vương vua, là một trong những ông vua tàn bạo nên vô triều ai ai cũng phẫn nộ.

- Cuối năm 1009, Lê Long Đĩnh tắt hơi, những tăng sư và đại thần hàng đầu là sư Vạn Hạnh, Đào Cam Mộc vẫn tôn Lý Công Uẩn đăng vương. Nhà Lý xây dựng.

Loigiaihay.com