ngành công nghiệp khai thác nhiên liệu của nước ta tập trung chủ yếu ở

Ngành công nghiệp khai quật nhiên liệu của VN triệu tập đa phần ở

Ngành công nghiệp khai quật nhiên liệu của VN triệu tập đa phần ở

Bạn đang xem: ngành công nghiệp khai thác nhiên liệu của nước ta tập trung chủ yếu ở


TD&MN Bắc Sở và Tây Nguyên.

ĐB sông Hồng và Đông Nam Sở.

ĐB sông Hồng và ĐB sông Cửu Long

Đông Nam Sở và TD&MN Bắc Sở.

Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Sự trở nên tân tiến của ngành công nghiệp khai quật nhiên liệu gắn sát với vùng nguyên vật liệu. Trong những vùng tài chính của VN, Trung du và miền núi Bắc Sở có rất nhiều khoáng sản tài nguyên như phàn nàn, Fe, đồng, thiếc, … và Đông Nam Sở với mối cung cấp dầu khí nên rất có thể trở nên tân tiến ngành công nghiệp khai quật.

Chọn D.

App xem sách tóm lược miễn phí

Luyện tập

Câu chất vấn liên quan

 • Ý này ko trúng về di chuyển tổ chức cơ cấu bờ cõi tài chính, ở n

  Ý này ko trúng về di chuyển tổ chức cơ cấu bờ cõi tài chính, ở VN đang được hình thành:

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của VN thời gian 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Xem thêm: thích em từng giây

  Loại biểu loại tương thích nhất nhằm thể hiện tại sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu GDP của VN phân

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu GDP của VN phân theo đòi bộ phận tài chính (theo giá bán thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận lăm le trúng nhất là :

 • Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của VN năm 20

  Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của VN năm 2005, lúc lắc tỉ trọng kể từ cao xuống thấp theo lần lượt là:

 • Thành phần tài chính này ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập n

  Thành phần tài chính này ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế?

 • Đây là 1 tỉnh cần thiết của Đồng vì như thế sông Hồng tuy nhiên khô

  Đây là 1 tỉnh cần thiết của Đồng vì như thế sông Hồng tuy nhiên ko nằm trong vùng tài chính trung tâm Bắc Sở :

 • Trong chống tài chính công nghiệp- kiến tạo với xu hướng

  Trong chống tài chính công nghiệp- kiến tạo với xu hướng

 • Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp ( theo đòi nghĩa hẹp)

  Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp ( theo đòi nghĩa hẹp) của VN, ngành lúc lắc tỉ trọng tối đa là :

 • So với đòi hỏi trở nên tân tiến của quốc gia nhập tiến trình hiện

  Xem thêm: tôi không phải nữ chính

  So với đòi hỏi trở nên tân tiến của quốc gia nhập tiến trình lúc bấy giờ, vận tốc di chuyển tổ chức cơ cấu ngành tài chính của VN trình diễn ra

 • Đâu là sự việc di chuyển tổ chức cơ cấu nhập nội cỗ của chống I :

  Đâu là sự việc di chuyển tổ chức cơ cấu nhập nội cỗ của chống I :