ngành công nghiệp khai thác nguyễn nhiên liệu nước ta chủ yếu tập trung ở

Câu căn vặn liên quan

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp của VN giai đoạn 1990 - 2005.

  Bạn đang xem: ngành công nghiệp khai thác nguyễn nhiên liệu nước ta chủ yếu tập trung ở

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu đồ vật thích hợp nhất nhằm thể hiện nay sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • So với đòi hỏi trở nên tân tiến của quốc gia nhập quy trình hiện

  So với đòi hỏi trở nên tân tiến của quốc gia nhập quy trình lúc bấy giờ, vận tốc chuyển dời tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính của VN biểu diễn ra

 • Thành phần kinh tế tài chính nào là ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập n

  Thành phần kinh tế tài chính nào là ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế?

 • Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp của VN năm 20

  Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp của VN năm 2005, rung rinh tỉ trọng kể từ cao xuống thấp thứu tự là:

 • Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp ( theo đuổi nghĩa hẹp)

  Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp ( theo đuổi nghĩa hẹp) của VN, ngành rung rinh tỉ trọng tối đa là :

  Xem thêm: truyện báo thù

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu GDP của VN phân

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu GDP của VN phân theo đuổi bộ phận kinh tế tài chính (theo giá bán thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận toan đích thị nhất là :

 • Đâu là việc chuyển dời tổ chức cơ cấu nhập nội cỗ của điểm I :

  Đâu là việc chuyển dời tổ chức cơ cấu nhập nội cỗ của điểm I :

 • Ý nào là ko đích thị về chuyển dời tổ chức cơ cấu bờ cõi kinh tế tài chính, ở n

  Ý nào là ko đích thị về chuyển dời tổ chức cơ cấu bờ cõi kinh tế tài chính, ở VN vẫn hình thành:

 • Trong điểm kinh tế tài chính công nghiệp- thi công với xu hướng

  Xem thêm: lieu trai chi di

  Trong điểm kinh tế tài chính công nghiệp- thi công với xu hướng

 • Đây là 1 trong tỉnh cần thiết của Đồng vì thế sông Hồng tuy nhiên khô

  Đây là 1 trong tỉnh cần thiết của Đồng vì thế sông Hồng tuy nhiên ko nằm trong vùng kinh tế tài chính trọng tâm Bắc Sở :