nêu cú pháp khai báo biến

Bạn đang xem: nêu cú pháp khai báo biến

Viết Cú pháp của khai báo phát triển thành và hằng

Xem thêm: thời niên thiếu của anh và em

2 câu trả lời 8797

1. KHAI BÁO HẰNG

- Hằng là 1 đại lượng có mức giá trị không bao giờ thay đổi vô xuyên suốt lịch trình.

- Cú pháp:

CONST < Tên hằng > = < Giá trị >;

hoặc:

CONST < Tên hằng >: = < Biểu thức hằng >;

2. KHAI BÁO BIẾN

- Biến là 1 đại lượng tuy nhiên độ quý hiếm của chính nó rất có thể thay cho thay đổi vô quy trình tiến hành lịch trình.

- Cú pháp:

VAR < Tên phát triển thành >[,< Tên phát triển thành 2>,...] : < Kiểu tài liệu >;

Khai báo phát triển thành : VAR < Tên phát triển thành >[,< Tên phát triển thành 2>,...] : < Kiểu tài liệu >;

Khai báo hằng :  CONST < Tên hằng > = < Giá trị >;  

Xem thêm: tám gậy tre đánh người

               hoặc : CONST < Tên hằng >: = < Biểu thức hằng >;

Chúc bạn làm việc chất lượng !!

Câu chất vấn hot nằm trong công ty đề