mục đích của việc liên kết bảng là

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Mục đích của việc links bảng là

  Bạn đang xem: mục đích của việc liên kết bảng là

  • A. cho luật lệ tổ hợp tài liệu từ rất nhiều bảng      
  • B. đảm bảo sự nhất quán của dữ liệu
  • C. tránh dư quá dữ liệu  
  • D. cho luật lệ triển khai những tính toán

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: A

Mã câu hỏi: 152277

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: truyện báo thù

Chủ đề :

Môn học:

Xem thêm: bầu trời sao của thiên kim thật

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Có nhị loại bản vẽ xây dựng hệ CSDL là :
 • Phát biểu sau nói đến hệ CSDL nào?
 • Cơ sở tài liệu mối quan hệ là:
 • Chọn đáp án đúng: Khóa chủ yếu của bảng thông thường được lựa chọn theo đòi tiêu chuẩn nào?
 • Chọn đáp án đúng: Quan sát lưới design sau và cho thấy ĐK thanh lọc tài liệu của kiểu mẫu hỏi: 
 • Nguồn sẽ tạo kiểu mẫu chất vấn là
 • Cho những thao tác sau :B1: Tạo bảng                  
 • Có bao nhiêu cơ hội tạo nên biểu mẫu?
 • Hai ngôi trường dùng làm links nhị bảng cần thiết phải
 • Sau khi links những bảng vô CSDL mối quan hệ, tao nên update tài liệu vô những bảng theo đòi trình tự động nào?
 • Chọn đáp án đúng: Khi update tài liệu vô bảng, tao ko thể nhằm trống rỗng ngôi trường nào là sau đây:
 • Chọn đáp án đúng: Cho CSDL quản ngại lí giải ngân cho vay của một ngân hàng chứa chấp bảng KHÁCH HÀNG bao gồm những nằm trong tính: STT, mã quý khách, bọn họ thương hiệu, số CMND,
 • Khi khai quật CSDL mối quan hệ tao với thể:
 • Hãy bố trí trật tự công việc khi tạo nên report vì thế thuật sĩ:1. Đặt thương hiệu báo cáo2. Chọn ngôi trường gộp nhóm3.
 • Chọn đáp án đúng: Chương trình đánh giá trắc nghiệm bên trên máy thông thường xuyên nhắc nhở học viên update những vấn đề về bọn họ thương hiệu, SBD, lớp
 • Trong những điểm mạnh sau, điểm mạnh nào là ko nên của hệ CSDL phân tán?
 • Phát biểu nào là tại đây SAI khi tạo nên báo cáo?
 • Cho bảng Danh_phach như sau : STT SBD Phách 1 HS1 S1 2
 • Cập nhật tài liệu vô CSDL mối quan hệ là :
 • Phần mượt dùng làm tạo nên lập, update, khai quật CSDL mối quan hệ được gọi là:
 • Quan sát và cho thấy thành quả của kiểu mẫu chất vấn sau
 • Chọn đáp án đúng: CSDL quản ngại lí điểm thi đua chất lượng nghiệp trung học tập phổ thông của tỉnh Lâm Đồng có rất nhiều đối tượng người dùng khai quật như: phụ huynh
 • Chọn đáp án đúng: Cho biết hình hình ảnh sau đó là bước nào là khi tạo nên báo cáo:
 • Chức năng của đối tượng người dùng report là
 • Mục đích của việc links bảng là
 • Chức năng của kiểu mẫu chất vấn là:
 • Biên bạn dạng khối hệ thống sử dụng để:
 • Khi tạo nên report, nhằm thực hiện xuất hiện tại thanh dụng cụ Toolbox, tao nhấn vô biểu tượng 
 • Trong một CSDL mối quan hệ rất có thể có:
 • Để coi thành quả của kiểu mẫu chất vấn tao nhấn công cụ
 • Chọn đáp án đúng: Khi thao tác với biểu kiểu mẫu, nút mệnh lệnh này  chuyển vô cơ chế nào?
 • Khi xác nhận những tiêu chuẩn truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ không còn triển khai công việc:
 • CSDL quản ngại lí điểm của một ngôi trường học tập có rất nhiều đối tượng người dùng khai quật như: bố mẹ học viên, nghề giáo, học viên, ngư
 • Phát biểu nào là tại đây SAI?
 • Khi chạy kiểu mẫu chất vấn nhằm coi thành quả nhưng mà xuất hiện tại vỏ hộp thoại như sauĐây là lỗi gì?
 • Ai là kẻ thể hiện những biện pháp về Hartware và ứng dụng nhằm bảo mật thông tin vấn đề, đảm bảo hệ thống?
 • Chức năng của biểu kiểu mẫu là
 • Để dẫn đến cột Thành chi phí = SoLuong x DonGia (với SoLuong và DonGia là nhị ngôi trường đã có sẵn trước vô bảng), tao gõ biểu thức như s
 • Để nâng lên hiệu suất cao của khối hệ thống đảm bảo, tao phải:
 • Để xuất hiện buột links bảng, tao nhấn công cụ

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA