mục đích chính của việc hình thành các khu kinh tế ở duyên hải nam trung bộ

Câu chất vấn liên quan

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp của VN thời gian 1990 - 2005.

  Bạn đang xem: mục đích chính của việc hình thành các khu kinh tế ở duyên hải nam trung bộ

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu đồ dùng thích hợp nhất nhằm thể hiện nay sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • Trong điểm tài chính công nghiệp- kiến thiết với xu hướng

  Trong điểm tài chính công nghiệp- kiến thiết với xu hướng

 • Đây là một trong tỉnh cần thiết của Đồng vì như thế sông Hồng tuy nhiên khô

  Đây là một trong tỉnh cần thiết của Đồng vì như thế sông Hồng tuy nhiên ko nằm trong vùng tài chính trung tâm Bắc Sở :

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân theo đuổi bộ phận tài chính (theo giá chỉ thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Xem thêm: ngoan, hôn anh

  Nhận ấn định trúng nhất là :

 • Đâu là sự việc di chuyển cơ cấu tổ chức nhập nội cỗ của điểm I :

  Đâu là sự việc di chuyển cơ cấu tổ chức nhập nội cỗ của điểm I :

 • Ý này ko trúng về di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi tài chính, ở n

  Ý này ko trúng về di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi tài chính, ở VN đang được hình thành:

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp của VN năm 20

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp của VN năm 2005, cướp tỉ trọng kể từ cao xuống thấp theo lần lượt là:

 • Thành phần tài chính này ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập n

  Thành phần tài chính này ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế?

 • So với đòi hỏi cải tiến và phát triển của giang sơn nhập tiến độ hiện

  Xem thêm: rực cháy đam mỹ

  So với đòi hỏi cải tiến và phát triển của giang sơn nhập tiến độ lúc này, vận tốc di chuyển cơ cấu tổ chức ngành tài chính của VN biểu diễn ra

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp ( theo đuổi nghĩa hẹp)

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp ( theo đuổi nghĩa hẹp) của VN, ngành cướp tỉ trọng tối đa là :