một vùng có nhiều dân nhập cư đến thông thường có nhiều

TRẢ LỜI

avatar

- Câu chất vấn : một vùng khu đất có khá nhiều dân nhập cảnh thường thì có khá nhiều ? Đáp án : A Vì : một vùng khu đất có khá nhiều dân nhập cảnh thường thì có khá nhiều làm việc phái nam. - Câu chất vấn : một vùng có khá nhiều dân xuất cư thường thì có khá nhiều ? Đáp án : D. Vì : một vùng có khá nhiều dân xuất cư thường thì có khá nhiều trẻ em em

Bạn đang xem: một vùng có nhiều dân nhập cư đến thông thường có nhiều

Hãy canh ty quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

3 vote

  • avatar

    Mong cho tới lời nói giải hoặc nhất ❤️⭐️

avatar

Một vùng có khá nhiều dân nhập cảnh cho tới thường thì có khá nhiều

A. làm việc phái nam.

Xem thêm: bầu trời sao của thiên kim thật

B. làm việc nữ giới.

C. người cao tuổi tác.

D. trẻ nhỏ nhỏ

Một vùng có khá nhiều dân xuất cư thường thì không tồn tại nhiều

A. thanh niên.

B. phụ nữ giới.

C. người già cả.

D. trẻ nhỏ.

Hãy canh ty quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

Xem thêm: điện hạ khuynh thành truyện chữ full

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

  • avatar

    Mong chúng ta cho tới mK cảm ơn kèm cặp 5 sao rồi mK cho mình lụa như thế