một trong những đặc điểm quan trọng của cuộc khởi nghĩa lam sơn do lê lợi lãnh đạo là

            Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) là cuộc khởi nghĩa tiến công xua đuổi quân Minh xâm lăng về nước vì thế Lê Lợi điều khiển và kết đốc bằng sự việc giành lại song lập tự động công ty cùng nước Đại Việt và sự xây dựng ngôi nhà Hậu Lê.

         Mùa xuân năm Mậu Tuất 1418, Lê Lợi đang được với mọi hào kiệt nằm trong chí phía như Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Lê Văn An,.. và những tướng tá văn, võ đầu tiên phất cờ khởi nghĩa Lam Sơn, xưng là Tỉnh Bình Định Vương, lôi kéo dân Đại Việt đồng lòng đứng lên tiến công xua đuổi quân xâm lăng ngôi nhà Minh.

Bạn đang xem: một trong những đặc điểm quan trọng của cuộc khởi nghĩa lam sơn do lê lợi lãnh đạo là

            Khởi nghĩa Lam Sơn bao gồm tía tiến trình lớn: tiến trình hoạt động và sinh hoạt ở vùng núi Thanh Hoá (1418-1425), tấn công đi ra Bắc (1425-1427) và thành công Chi Lăng – Xương Giang (1427).

            1. Thời kỳ hoạt động và sinh hoạt ở vùng núi Thanh Hóa (1418 - 1425)

            Là tiến trình trở ngại nhất của cuộc khởi nghĩa. Trong thời hạn đầu, lực lượng của quân Lam Sơn chỉ tầm 2000 người, thực phẩm thiếu hụt thốn, thông thường chỉ thắng được vài ba trận nhỏ. Bị quân Minh vây tiến công nhiều trận, quân Lam Sơn tía phiên nên tháo chạy lên núi Chí Linh. Trước tình thế hiểm túng thiếu, năm 1422, Lê Lợi phải xin phép giảng hòa với quân Minh. Đến năm 1423, khi lực lượng được gia tăng, lại thấy quân Minh bắt lưu giữ sứ fake, Lê Lợi ngay lập tức tuyệt tình tách đứt giảng hoà.

         Theo nối tiếp của Nguyễn Chích, năm 1424 Lê Lợi ra quyết định đem quân vô đồng vị Nghệ An. Tiến vô Nghệ An là 1 sự thay đổi về giải pháp vô cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Cuối năm 1425, nghĩa binh Lê Lợi nhanh gọn vượt qua quân Minh, Lê Lợi thực hiện công ty toàn cỗ khu đất đai kể từ Thanh Hóa trở vô Tân Bình – Thuận Hóa (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế).

         2. Tiến công đi ra Bắc (1425 – 1427)

         Tháng 9 năm 1426, Lê Lợi phân tách quân cho những tướng tá thực hiện 3 cánh Bắc tiến bộ đi ra tiến công Đông Quan. Nghĩa quân tăng nhanh uy hiếp, bao vây trở thành Đông Quan, quân Minh công ty trương cố thủ vô trở thành ngóng cứu vãn viện.

         Tháng 10, năm 1426, địch đang được mang lại rút đại thành phần quân sĩ ở Nghệ An tăng nhanh mang lại Đông Quan. Tại Vân Nam, Mộc Thạnh cũng khá được mệnh lệnh tuyển chọn mộ 15 ngàn cỗ binh và 3 ngàn cung thủ sẵn sàng sẵn sàng. Vương Thông, Mã Anh đem quân thanh lịch tiếp viện, phù hợp với quân ở Đông Quan được 10 vạn, phân tách mang lại Phương Chính, Mã Kỳ đi ra ngăn tiến công nghĩa binh Lam Sơn.

         Đinh Lễ, Nguyễn Xí đem quân cho tới đặt điều phục binh ở Tốt Động, Chúc Động (các địa điểm này thời nay đều nằm trong thị trấn Chương Mỹ, Hà Nội). Nhân biết Vương Thông ấn định phân tách đàng đột kích Lê Triện, nhì tướng tá bèn tương nối tiếp tựu nối tiếp dụ Vương Thông vô ổ phục kích Tốt Động. Quân Vương Thông thua thiệt to lớn, Trần Hiệp, Lý Lượng và 5 vạn quân bị giết thịt, 1 vạn quân bị tóm gọn sinh sống. Vương Thông với mọi tướng tá chạy về cố thủ ở Đông Quan.

         Lê Lợi được tin cậy thắng trận ngay lập tức sai Trần Nguyên Hãn, Bùi Bị phân tách hai tuyến phố thủy cỗ tiến bộ đi ra Đông Quan, vây hãm trở thành.

            3. Chiến thắng Chi Lăng-Xương Giang (1427).

         Cuối năm 1427, vua Minh Tuyên Tông điều viện binh hỗ trợ cứu vãn Vương Thông, sai Liễu Thăng đem 10 vạn quân tiến bộ thanh lịch kể từ Quảng Tây, Mộc Thạnh đem 5 vạn quân kể từ Vân Nam kéo thanh lịch. Đây là nhì tướng tá từng thanh lịch tiến công Đại Việt thời ngôi nhà Hồ và ngôi nhà Hậu Trần.

Xem thêm: điện hạ khuynh thành truyện chữ full

         Nghe tin cậy sở hữu viện binh hỗ trợ, nhiều tướng tá mong muốn tiến công nhằm hạ vội vàng trở thành Đông Quan. Tuy nhiên, theo đuổi chủ ý của Nguyễn Trãi, Lê Lợi nhận định rằng tiến công trở thành kỳ lạ hạ sách vì như thế quân vô trở thành sầm uất, ko thể lấy tức thì được, nếu như bị viện binh hỗ trợ tiến công cặp vô thì nguy hiểm bởi vậy Lê Lợi ra quyết định điều quân lên ngăn tiến công viện binh hỗ trợ trước nhằm chán nản lòng địch ở Đông Quan. hiểu cánh Liễu Thăng là quân nòng cốt, ông sai Lê Sát, Lưu Nhân Chú, Lê Văn Linh, Đinh Liệt đem binh phục ở Chi Lăng, lại sai Lê Văn An, Nguyễn Lý đem quân ứng cứu. Đối với cánh quân Mộc Thạnh, ông biết Mộc Thạnh là viên tướng tá lão luyện, tiếp tục ngồi ngóng thắng phụ của Liễu Thăng mới nhất hành vi nên hạ mệnh lệnh mang lại Phạm Văn Xảo và Trịnh Khả cố thủ ko tiến công.

         Tướng trấn lưu giữ biên cương là Trần Lựu liên tiếp fake thua thiệt chạy về Ải Lưu rồi lại tháo lui về Chi Lăng. Ngày 18 mon 9 âm lịch, Liễu Thăng xua đuổi cho tới Chi Lăng. Trần Lựu lại thua thiệt, Liễu Thăng đắc thắng đem 100 quân kị cút trước. Ngày đôi mươi mon 9, Liễu Thăng bị phục binh của Lê Sát, Trần Lựu chi tiêu khử.

         Các tướng tá quá thời gian xông lên tiến công địch, giết thịt rộng lớn 1 vạn quân, chém được Lương Minh, Lý Khánh tự động vẫn. Tướng Minh sót lại Hoàng Phúc, Thôi Tụ cố kéo về trở thành Xương Giang thế thủ tuy nhiên cho tới điểm mới nhất biết trở thành đã biết thành quân Lam Sơn hạ, nên đóng góp quân ngoài đồng ko. Lê Lợi sai Trần Nguyên Hãn ngăn đàng vận bổng, sai Phạm Vấn, Nguyễn Xí ứng cứu mang lại Lê Sát nằm trong sáp tiến công, giết thịt 5 vạn quân Minh ở Xương Giang. Hoàng Phúc và rộng lớn 3 vạn quân bị tóm gọn.

         Mộc Thạnh nghe tin cậy Liễu Thăng thua thiệt bèn tháo chạy. Cuối năm 1427, Vương Thông xin xỏ hòa và rút quân ngoài nước nhà tớ, cuộc chiến tranh kết đốc. Ngày 29 tháng tư năm Mậu Thân (1428), Lê Lợi đăng quang vua tức là Lê Thái Tổ, lập đi ra triều Hậu Lê, lấy Quốc hiệu là Đại Việt./.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY QUẬN 8.

Tài liệu tham ô khảo:

- Lịch sử VN tập dượt 3, người sáng tác Hội đồng khoa học tập xã hội Thành phố Xì Gòn –Viện khoa học tập xã hội bên trên Tp. Xì Gòn ,NXB Trẻ, trong năm 2007.

- Tiến trình Lịch sử VN, người sáng tác Nguyễn Quang Ngọc, NXB giáo dục và đào tạo,  năm 2009.

- Thế loại những triều vua VN, người sáng tác Nguyễn Khắc Thuần ,NXB giáo dục và đào tạo, năm 2010.

- Tóm tắt những niên biểu sử VN, người sáng tác Hà Văn Thư, Trần Hồng Đức, NXB Văn hóa – vấn đề, năm 2008.

Xem thêm: đường tửu khanh

- Hỏi đáp lịch sử dân tộc VN tập dượt 2-3, Tác fake Nhóm Nhân văn trẻ em,  NXB Trẻ, năm 2008.

- Hồn Việt số 32 mon 2-2010.

- Các hero lịch sử dân tộc của NXB giáo dục và đào tạo.