miền giá trị là gì

Để dò xét miền xác lập và miền độ quý hiếm của những cặp sở hữu trật tự và xác lập coi bọn chúng liệu có phải là hàm hay là không, trước tiên tất cả chúng ta cần thiết hiểu một vài ba định nghĩa then chốt.

Cặp sở hữu loại tự
Một cặp sở hữu trật tự được màn trình diễn bởi vì nhì số được viết lách theo dõi một trật tự rõ ràng, thông thường là vô ngoặc đơn, sở hữu vết phẩy thân thiện bọn chúng. Ví dụ: (4, -5) là 1 trong những cặp sở hữu trật tự. Trên mặt mũi phẳng lì xy, còn được gọi là mặt mũi phẳng lì Đề-các, một cặp sở hữu trật tự biểu thị địa điểm của một điểm, vô cơ số loại nhất vô ngoặc đơn là tọa chừng x và số loại nhì là tọa chừng hắn của điểm cơ. Để lập phiên bản trang bị những tọa chừng này bên trên một phía phẳng lì, tất cả chúng ta chính thức kể từ gốc tọa chừng (0,0) của mặt mũi phẳng lì rồi dịch rời ra phía bên ngoài lịch sự nên hoặc trái khoáy bên trên trục x, hoặc lên hoặc xuống bên trên trục hắn.

Bạn đang xem: miền giá trị là gì

Domain range and relation from ordered pairs
Hệ thức Một hệ thức tế bào miêu tả những cặp sở hữu trật tự sở hữu tương quan cùng nhau thế nào, rõ ràng rộng lớn là bọn chúng liệu có phải là hàm số hay là không. Một hệ thức Một trong những cặp sở hữu trật tự là 1 trong những hàm số nếu như chỉ tồn tại một độ quý hiếm hắn (đầu ra) cho từng độ quý hiếm x (đầu vào). Nếu một độ quý hiếm x sở hữu nhiều hơn thế nữa một độ quý hiếm hắn thì hệ thức cơ ko nên là 1 trong những hàm số.
Domain range and relation from ordered pairs
Hàm số Một hàm số là 1 trong những hệ thức nhận một độ quý hiếm nguồn vào tiếp tục lựa chọn và dẫn đến một độ quý hiếm Output. Ví dụ, hàm số f(x)=2x nhân từng độ quý hiếm nguồn vào (x) với 2 muốn tạo đi ra một độ quý hiếm Output. Một hệ thức Một trong những cặp sở hữu trật tự là 1 trong những hàm số nếu như chỉ tồn tại một độ quý hiếm hắn (đầu ra) cho từng độ quý hiếm x (đầu vào). Nếu một độ quý hiếm x sở hữu nhiều hơn thế nữa một độ quý hiếm hắn thì hệ thức cơ ko nên là 1 trong những hàm số.

Xem thêm: truyện báo thù

Miền xác định Miền xác lập là tụ hội toàn bộ những độ quý hiếm nguồn vào rất có thể sở hữu cho 1 biến hóa của một hàm số. Miền xác lập được xem là một biến hóa song lập vì thế biểu thị mang lại đại lượng đang rất được xử lý và ko tùy thuộc vào ngẫu nhiên nguyên tố nào là không giống. Giá trị của chính nó được màn trình diễn bởi vì số loại nhất vô một cặp sở hữu trật tự. Ví dụ, vô cặp sở hữu trật tự (4, -5) thì 4 là miền xác lập.

Miền giá chỉ trị Miền độ quý hiếm là tụ hội toàn bộ những độ quý hiếm Output rất có thể sở hữu của một hàm số. Miền độ quý hiếm được xem là một biến hóa dựa vào vì thế tùy thuộc vào xử lý biến hóa song lập. Giá trị của chính nó được màn trình diễn bởi vì số loại nhì vô một cặp sở hữu trật tự. Trong cặp sở hữu trật tự (4, -5) thì -5 là miền độ quý hiếm.
Domain range and relation from ordered pairs

Các bài xích sở hữu tương quan được giải ngay sát đây