lúa gạo phân bố tập trung ở miền nào

Câu hỏi:

24/08/2022 7,932

A. cận sức nóng.

Bạn đang xem: lúa gạo phân bố tập trung ở miền nào

B. nhiệt đới gió mùa.

Đáp án chủ yếu xác

C. ôn đới.

D. hàn đới.

Đáp án đích là: B

Lúa gạo là cây cách tân và phát triển cực tốt bên trên khu đất phù rơi, cần phải có nhiều phân bón. Lúa gạo là cây thực phẩm chủ yếu của miền nhiệt đới gió mùa (đặc biệt là châu Á bão mùa). Các nước trồng nhiều là Trung Quốc, nén Độ, In-đô-nê-xi-a,…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngô phân bổ tối đa ở miền

Câu 2:

Khu vực châu Á gió bấc là điểm phổ biến về cây

Câu 3:

Đặc điểm sinh thái xanh của cây tiểu mạch là ưa khí hậu

Xem thêm: chiến thần ở rể dương thanh tần thanh tâm

Câu 4:

Cây này tại đây được trồng nhiều ở vùng thảo nguyên vẹn ôn đới và cận nhiệt?

Câu 5:

Loại cây này tại đây phân bổ ở cả miền nhiệt đới gió mùa, cận sức nóng và ôn đới nóng?

Câu 6:

Ngô là cây cách tân và phát triển chất lượng bên trên đất

Câu 7:

Lúa mì phân bổ triệu tập ở miền

Câu 8:

Nước này tại đây trồng nhiều lúa mì?

Câu 9:

Lúa mì là cây cách tân và phát triển cực tốt bên trên đất

Câu 10:

Cây này tại đây được trồng nhiều ở vùng nhiệt đới gió mùa gió bấc, cận sức nóng bão mùa?

Câu 11:

Đặc điểm sinh thái xanh của cây ngô là ưa khí hậu

Xem thêm: mao sơn tróc quỷ nhân truyện tranh

Câu 12:

Nước này tại đây trồng nhiều ngô?

Câu 13:

Nước này tại đây trồng nhiều lúa gạo?

Câu 14:

Lúa gạo là cây cách tân và phát triển cực tốt bên trên đất