lợn gà và gia cầm nuôi nhiều ở vùng nào nước ta

Câu hỏi:

03/12/2022 2,514

A. Đông Nam Sở và Duyên hải Nam Trung Sở.

Bạn đang xem: lợn gà và gia cầm nuôi nhiều ở vùng nào nước ta

B. Đồng bởi vì sông Hồng và Đồng bởi vì sông Cửu Long.

Đáp án chủ yếu xác

C. Đông Nam Sở và Đồng bởi vì sông Cửu Long.

D. Đồng bởi vì sông Hồng và Tây Nguyên

Đáp án B

Ở việt nam, chăn nuôi heo và gia chũm triệu tập tối đa ở vùng Đồng bởi vì sông Hồng và Đồng bởi vì sông Cửu Long.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cơ cấu ngành công nghiệp việt nam đang sẵn có sự chuyển dời rõ rệt rệt, đa số nhằm

Câu 2:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 15, những khu đô thị loại 2 của vùng Duyên hải Nam Trung Sở (năm 2007) là

Câu 3:

Điểm cực kỳ Tây phần lục địa việt nam ở độ kinh 102°09' Đ bên trên xã Sín Thầu, thị trấn Mường Nhé, nằm trong tỉnh

Câu 4:

Đông Nam Sở là vùng với số dân khu đô thị lớn số 1 toàn nước là do

Câu 5:

Ở vùng Duyên hải Nam Trung Sở, việc upgrade quốc lộ 1 và đường tàu Bắc – Nam không tăng thêm ý nghĩa nhập việc

Câu 6:

Do hiệu quả của gió bấc Đông Bắc qua chuyện biển cả nên nửa sau ngày đông ở miền Bắc việt nam thông thường với loại thời tiết

Câu 7:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 4 – 5, thành phố Hồ Chí Minh Phan Thiết là tỉnh lị của tỉnh nào là sau đây?

Câu 8:

Cho biểu đồ:

DIỆN TÍCH CÂY CÔNG NGHIỆP HÀNG NĂM VÀ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM
CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 – 2016

Căn cứ nhập biểu đồ dùng, cho thấy phán xét nào là tại đây đích thị về diện tích S cây lâu năm của việt nam, tiến độ 2005- năm nhâm thìn.

Câu 9:

Căn cứ nhập phiên bản đồ dùng Khí hậu công cộng ở Atlat Địa lí VN trang 9, điểm ở việt nam chịu đựng hiệu quả của bão Đông Nam phổ cập nhập ngày hè là

Câu 10:

Căn cứ nhập phiên bản đồ dùng Công nghiệp chế đổi thay thực phẩm, thức ăn ở Atlat Địa lí VN trang 22, vùng với con số trung tâm công nghiệp chế đổi thay thực phẩm, thức ăn tối thiểu là

Câu 11:

Ngành nào là sau đây không nên là phân ngành của ngành công nghiệp chế đổi thay thực phẩm, thức ăn ở nước ta?

Câu 12:

Điều khiếu nại tiện lợi tiên phong hàng đầu canh ty Tây Nguyên trở nên vùng chuyên nghiệp canh cây lâu năm lớn số 1 toàn nước là

Câu 13:

Cho bảng số liệu:

Xem thêm: mao sơn tróc quỷ nhân truyện tranh

SẢN LƯỢNG THAN, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 – 2016

Năm

Sản phẩm

2000

2005

2010

2016

Than (triệu tấn)

11,6

34,1

44,8

38,7

Dầu thô (triệu tấn)

16,3

18,5

15,0

17,2

Điện (tỉ kWh)

26,7

52,1

91,7

Xem thêm: ngon tinh trong sinh

175,7

Theo bảng số liệu, nhằm thể hiện nay rõ ràng nhất vận tốc phát triển sản lượng than thở, dầu thô và năng lượng điện của việt nam, tiến độ 2000 – năm nhâm thìn, biểu đồ dùng mến thống nhất là

Câu 14:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 17, vùng với con số khu vực tài chính cửa ngõ khẩu tối đa việt nam (năm 2007) là