loại hình nào sau đây không thuộc mạng lưới thông tin liên lạc

Câu hỏi:

13/03/2022 17,758

D. mạng kinh nghiệm số.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Mạng lưới viễn thông ở việt nam kha khá đa dạng mẫu mã và không ngừng nghỉ cải tiến và phát triển bao hàm mạng Smartphone, mạng phi thoại, mạng truyền dẫn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mạng lưới đường tàu của việt nam lúc bấy giờ được phân bố

Câu 2:

Tuyến vận tải đường bộ đường tàu cần thiết nhất việt nam là

Xem thêm: rực cháy đam mỹ

Câu 3:

Tuyến đường đi bộ mạch máu theo phía Bắc - Nam ở việt nam lúc bấy giờ là

Câu 4:

Quốc lộ 1 bắt đầu từ cửa khẩu nào sau đây?

Câu 5:

Hai thành phố Hồ Chí Minh được nối cùng nhau bởi đường tàu là

Câu 6:

Loại hình công ty này sau đây không phải mới mẻ thành lập và hoạt động ở nước ta?

Câu 7:

Phát biểu này sau đây không đúng với ngành mặt hàng ko của việt nam hiện nay nay?

Câu 8:

Ngành mặt hàng không tồn tại bước tiến bộ rất rất nhanh chóng bởi vẹn toàn nhân đa phần này sau đây?

Xem thêm: lieu trai chi di

Câu 9:

Phát biểu này sau đây không đúng về giao thông vận tải đàng sông việt nam hiện nay nay?

Câu 10:

Quốc lộ 1 không đi qua chuyện vùng tài chính này sau đây?

Câu 11:

Loại hình viễn thông này tại đây nằm trong mạng phi thoại?