loại chữ viết nào sau đây được sáng tạo trên cơ sở chữ phạn

Câu hỏi:

24/09/2022 7,093

D. Chữ giáp cốt.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: A

Chữ Chăm cổ được phát minh bên trên hạ tầng chữ Phạn. (SGK - Trang 83)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giai đoạn kể từ thế kỉ X cho tới thế kỉ XV được xem như là thời kì

Câu 2:

Nội dung nào là tại đây phản ánh trúng về tín ngưỡng bạn dạng địa của dân cư Đông Nam Á?

Câu 3:

Hồi giáo được gia nhập nhập Khu vực Đông Nam Á trải qua con phố nào?

Câu 4:

Tháp Thạt Luổng (Lào) là công trình xây dựng phong cách thiết kế Chịu tác động của tôn giáo nào?

Xem thêm: bầu trời sao của thiên kim thật

Câu 5:

Cư dân những nước Khu vực Đông Nam Á tiêu thụ chữ ghi chép cổ nén Độ, Trung Quốc và phát minh trở nên chữ ghi chép của tôi nhằm mục đích mục tiêu gì?

Câu 6:

Nghệ thuật chạm trổ ở Khu vực Đông Nam Á thời cổ - trung đại Chịu tác động rõ ràng của những vương quốc nào?

Câu 7:

Ăng-co Vát là công trình xây dựng phong cách thiết kế tiêu biểu vượt trội của vương quốc nào?

Câu 8:

Tín ngưỡng nào là tại đây không nên là tín ngưỡng bạn dạng địa của dân cư Đông Nam Á?

Câu 9:

Trong quá trình kể từ thế kỉ XVI cho tới thế kỉ XIX, nguyên tố nào là tại đây tiếp tục dẫn cho tới sự suy sụp của những quốc gia nhập điểm Đông Nam Á?

Câu 10:

Loại chữ ghi chép nào là tại đây được phát minh bên trên hạ tầng chữ Hán?

Câu 11:

Giai đoạn tạo hình và những bước đầu trở nên tân tiến của văn minh Khu vực Đông Nam Á tồn bên trên trong vòng thời hạn nào?

Xem thêm: lieu trai chi di

Câu 12:

Riêm Kê là kiệt tác văn học tập phổ biến của vương quốc nào là sau đây?

Câu 13:

Nội dung nào là tại đây không phản ánh trúng tình hình tôn giáo ở Khu vực Đông Nam Á giai đoạn cổ - trung đại?

Câu 14:

Phật giáo được gia nhập nhập Khu vực Đông Nam Á kể từ những vương quốc nào?