lệnh lập nào sau đây là đúng

 • Câu hỏi:

  Lệnh lặp này sau đấy là đúng?

  • A. For < trở thành điểm > = < độ quý hiếm đầu > đồ sộ < độ quý hiếm cuối > bởi < câu mệnh lệnh >;
  • B. For < trở thành điểm > :=  < độ quý hiếm đầu > đồ sộ < độ quý hiếm cuối> bởi <câu lệnh>;
  • C. For < trở thành điểm > := < độ quý hiếm cuối > đồ sộ < độ quý hiếm đầu > bởi < câu mệnh lệnh >;
  • D. For < trở thành điểm > : < độ quý hiếm đầu > đồ sộ < câu mệnh lệnh > bởi < độ quý hiếm cuối >;

  Lời giải tham ô khảo:

  Bạn đang xem: lệnh lập nào sau đây là đúng

  Đáp án đúng: B

  Lệnh lặp đúng:

  For < trở thành điểm > :=  < độ quý hiếm đầu > đồ sộ < độ quý hiếm cuối> bởi <câu lệnh>;

  Xem thêm: bầu trời sao của thiên kim thật

Mã câu hỏi: 11366

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: thời niên thiếu của anh và em

Chủ đề :

Môn học:

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Lệnh lặp For, từng chuyến lặp độ quý hiếm của trở thành điểm thay cho thay đổi như vậy nào?
 • Lệnh lặp này sau đấy là đúng?
 • Câu mệnh lệnh pascal này sau đấy là ăn ý lệ?
 • Vòng lặp for ..bởi là vòng lặp:
 • Với ngữ điệu lập trình sẵn Pascal câu mệnh lệnh lặp for i:=1 đồ sộ 10 bởi x:=x+1; thì trở thành điểm i phải được khai báo là loại dữ liệu: