kiểu dữ liệu của biến trong lệnh lặp for do

Câu hỏi:

10/05/2020 103,119

A. Cùng loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối

Bạn đang xem: kiểu dữ liệu của biến trong lệnh lặp for do

Đáp án chủ yếu xác

B. Chỉ cần thiết không giống loại với độ quý hiếm đầu

C. Cùng loại với những thay đổi vô câu lệnh

D. Không rất cần phải xác lập loại dữ liệu

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Kiểu tài liệu của thay đổi kiểm điểm vô mệnh lệnh lặp For – tự nằm trong loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối. Biến kiểm điểm là thay đổi đơn, thông thường là loại nguyên vẹn.

   Đáp án: A

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đoạn lịch trình sau giải việc nào?

      For I:=1 to lớn M do

          If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then

             T := T + I;

A. Tổng những số phân chia không còn mang đến 3 hoặc 5 vô phạm vi từ là 1 cho tới M

B. Tổng những số phân chia không còn mang đến 3 và 5 vô phạm vi từ là 1 cho tới M

C. Tổng những số phân chia không còn mang đến 3 vô phạm vi từ là 1 cho tới M

D. Tổng những số phân chia không còn mang đến 5 vô phạm vi từ là 1 cho tới M

Câu 2:

Sau Khi triển khai đoạn lịch trình sau:

   S:=10;

   For i:=1 to lớn 4 tự S:=S+i;

   Giá trị của thay đổi S vị bao nhiêu?

A. 20

B. 14

C. 10

Xem thêm: chiến thần ở rể dương thanh tần thanh tâm

D. 0

Câu 3:

Cho những câu mệnh lệnh sau hãy chỉ ra rằng câu mệnh lệnh đích :

A. for i:=1 to lớn 10; tự x:=x+1;

B. for i:=1 to lớn 10 tự x:=x+1;

C. for i:=10 to lớn 1 tự x:=x+1;

D. for i =10 to lớn 1 tự x:=x+1;

Câu 4:

Trong mệnh lệnh lặp For – do:

A. Giá trị đầu nên nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối

B. Giá trị đầu nên nhỏ rộng lớn hoặc vị độ quý hiếm cuối

C. Giá trị đầu nên to hơn độ quý hiếm cuối

D. Giá trị đầu nên vị độ quý hiếm cuối

Câu 5:

Hoạt động nào là tại đây lặp với số phiên lặp biết trước?

A. Giặt cho tới Khi sạch

B. Học bài xích cho đến Khi nằm trong bài

C. Gọi năng lượng điện cho tới Khi với người nghe máy

D. Ngày tiến công răng 2 lần

Câu 6:

Chọn cú pháp câu mệnh lệnh lặp là:

A. for < thay đổi kiểm điểm > : = < độ quý hiếm đầu > to lớn < độ quý hiếm cuối > tự < câu mệnh lệnh >;

B. for < thay đổi kiểm điểm > := < độ quý hiếm cuối > to lớn < độ quý hiếm đầu > tự < câu mệnh lệnh >;

C. for < thay đổi kiểm điểm > = < độ quý hiếm đầu > to lớn < độ quý hiếm cuối >; tự < câu mệnh lệnh >;

D. for < thay đổi kiểm điểm > = < độ quý hiếm đầu > to lớn < độ quý hiếm cuối > tự < câu mệnh lệnh >;

Xem thêm: tiểu thuyết ngôn tình hoàn

TÀI LIỆU VIP VIETJACK