khi tạo cấu trúc bảng cần thực hiện

Liên kết trong số những bảng cho tới phép:

Liên kết trong số những bảng được chấp nhận tránh khỏi dư quá tài liệu, rất có thể đã có được vấn đề tổ hợp từ khá nhiều bảng và nhất quán tài liệu.
cũng có thể thấy vô CSDL, những bảng thông thường với tương quan cho tới nhau. Liên kết được tạo nên trong số những bảng được chấp nhận tổ hợp tài liệu từ khá nhiều bảng. Bên cạnh đó việc link được tạo nên trong số những bảng sẽ hỗ trợ Microsoft Access: Quản lý tài liệu được hợp lí hơn; chỉ bảo vệ những buộc ràng kiêm toàn của dữ liệu; Cho phép tắc tổ hợp tài liệu từ khá nhiều bảng; triển khai cập nhập ngoại dung CSDL đơn giản dễ dàng rộng lớn,…
Có nhì cơ hội lập CSDL là lập CSDL bao gồm một bảng có một không hai chứa chấp toàn bộ những vấn đề quan trọng hoặc lập CSDL trở nên những bảng với những cấu tạo ứng. Tuy nhiên tình huống nếu như lập một bảng có một không hai chứa chấp toàn bộ những vấn đề quan trọng sẽ có được những điểm yếu sau chắc chắn như dư quá dữ liệu; Không đáp ứng sự nhất quán cho tới bảng tài liệu.
trái lại, link bảng được chấp nhận rất có thể đã có được vấn đề tổ hợp từ khá nhiều bảng, tránh khỏi du quá tài liệu (dữ liệu không xẩy ra lặp lại), nhất quán tài liệu.
Trong tình huống lập CSDL trở nên những bảng với những cấu tạo ứng tớ rất có thể chỉ ra rằng ông tơ link trong số những bảng cùng nhau nhằm mục đích nhằm Access biết cần liên kết những bảng ra sao Lúc kết xuất vấn đề. Do cơ ĐK cần thiết nhằm tạo nên link là cần với tối thiểu nhì bảng trở lên trên. Các ông tơ link được thể hiện tại vô hành lang cửa số Relationships, những thao tác: coi, tạo nên, sửa, xoá được triển khai ở phía trên.

Bạn đang xem: khi tạo cấu trúc bảng cần thực hiện

Xem thêm: truyện báo thù

Để lưu cấu tạo bảng tớ thực hiện?

Để lưu cấu tạo bảng tớ triển khai File -> Save hoặc nháy nút Save hoặc nhấn tổng hợp phím Ctrl + S, tiếp sau đó gõ thương hiệu bảng vô dù Table Name vô vỏ hộp thoại Save As, ở đầu cuối là nháy nút OK hoặc ấn phím Enter.
Ôn lại lý thuyết:
Tạo cấu tạo bảng:
Cách 1. Chọn đối tượng người sử dụng Table -> nháy lưu ban Create Table in Design view
Cách 2. Nhập những thông số:
– Tên ngôi trường vô cột Field Name;
– Chọn loại tài liệu vô cột Data Type;
– Mô miêu tả nội dung ngôi trường vô cột Description (không bắt buộc);
– Lựa lựa chọn đặc thù của ngôi trường vô phần Field Properties.
Để lưu cấu tạo bảng tớ thực hiện
Một số đặc thù thông thường sử dụng của trường:
Field size: Cho phép tắc bịa đặt độ dài rộng tối nhiều cho tới tài liệu của ngôi trường loại text, number, autonumber;
Format: Quy quyết định cơ hội hiển thị và in dữ liệu;
Default value: Xác định vị trị ngầm quyết định đi vào Lúc tạo nên phiên bản ghi mới;
Thay thay đổi đặc thù của một trường: Nháy con chuột vào dòng xoáy khái niệm ngôi trường. Các đặc thù của ngôi trường ứng tiếp tục xuất hiện tại vô phần Field Properties.
– Các thao tác thực hiện:
+ Chọn ngôi trường thực hiện khóa chính;
+ Nháy nút Khóa hoặc lựa chọn mệnh lệnh Edit lựa chọn Primary key vô bảng lựa chọn Edit;
+ Access hiển thị ký hiệu cái chìa khoá ở phía bên trái ngôi trường được lựa chọn nhằm cho thấy ngôi trường này được hướng đẫn thực hiện khoá chủ yếu.
Lưu ý: Nếu không chỉ là quyết định khóa chủ yếu, Access tiếp tục tự động hóa tạo nên một ngôi trường khoá chủ yếu mang tên ID với loại AutoNumber Access ko được chấp nhận nhập độ quý hiếm trùng hoặc nhằm trống trải độ quý hiếm vô ngôi trường khóa chủ yếu.