khi tạo bảng trường địa chỉ

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Khi tạo ra bảng, ngôi trường “DiaChi” với loại tài liệu là Text, nhập mục Field size tớ nhập nhập số 300. Sau ê tớ lưu cấu hình bảng lại.

  Bạn đang xem: khi tạo bảng trường địa chỉ

  • A. Access báo lỗi
  • B. Trường DiaChi với tối nhiều 255 kí tự
  • C. Trường DiaChi với tối nhiều 300 kí tự
  • D. Trường DiaChi với tối nhiều 256 kí tự

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: A

Mã câu hỏi: 77812

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: ngoan, hôn anh

Chủ đề :

Môn học:

Xem thêm: truyện đã nhiều năm như thế

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Trường (field): thực chất là cột của bảng, thể hiện tại tính chất của cửa hàng cần thiết cai quản lý
 • Record là tổng số mặt hàng của bảng
 • Trong Access, Khi nhập tài liệu cho tới bảng, độ quý hiếm của field GIOI_TINH là True
 • Khi lựa chọn loại tài liệu cho tới ngôi trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc tất nhiên đơn vị chức năng chi phí tệ)
 • Khi lựa chọn tài liệu cho những ngôi trường chỉ chứa chấp một trong các nhì độ quý hiếm như: ngôi trường gioitinh”, trường  đoàn viên”, ...
 • Chọn loại tài liệu nào là cho tới truờng điểm Tóan”, Lý”,...
 • Trong Access Khi tớ nhập tài liệu cho tới ngôi trường Ghi chú” nhập CSDL tuy nhiên nhiều hơn thế 255 kí tự động thì tớ cầ
 • Khi tạo ra bảng, ngôi trường DiaChi” với loại tài liệu là Text, nhập mục Field size tớ nhập nhập số 300.
 • Giả sử ngôi trường DiaChi” với Field size là 50.
 • Khi vẫn hướng đẫn khóa chủ yếu cho tới bảng, Access sẽ không còn được chấp nhận nhập độ quý hiếm trùng hoặc nhằm trống trải độ quý hiếm nhập ngôi trường khóa chính
 • Thành phần hạ tầng của Access
 • Trong Access, ham muốn thao tác với đối tượng người sử dụng bảng, bên trên hành lang cửa số hạ tầng tài liệu tớ lựa chọn nhãn
 • Đâu là loại tài liệu văn bạn dạng Access:
 • Trong Access, tài liệu loại tháng ngày được khai báo bằng
 • Để há một bảng ở cơ chế thiết kế
 • Trong của tuột CSDL đang được thao tác, sẽ tạo cấu hình bảng nhập cơ chế kiến thiết, thao tác triển khai mệnh lệnh nào là sau đây
 • Cửa tuột cấu hình bảng được chia thành phần nào?
 • Khi thao tác với cấu hình bảng, nhằm xác lập thương hiệu ngôi trường, tớ gõ thương hiệu ngôi trường bên trên cột
 • Khi thao tác với cấu hình bảng, nhằm xác lập loại tài liệu của trường
 • Các ngôi trường tuy nhiên độ quý hiếm của bọn chúng được xác lập độc nhất từng mặt hàng của bảng
 • Để hướng đẫn khóa chủ yếu cho 1 bảng, sau khoản thời gian lựa chọn trường
 • Trong Access, Khi hướng đẫn khoá chủ yếu sai, ham muốn xóa sổ khoá chủ yếu vẫn chỉ định
 • Trong Khi thao tác với cấu hình bảng, ham muốn xác lập khóa chính
 • Hãy lựa chọn phương án chính. Trong cơ chế kiến thiết, một ngôi trường thay cho thay đổi khi
 • Để lưu cấu hình bảng, tớ thực hiện:
 • Để há bảng ở cơ chế kiến thiết, lựa chọn thương hiệu bảng rồi thực hiện…
 • Hãy lựa chọn phương án chính nhất. Thay thay đổi cấu hình bảng là:
 • Trong Acess sẽ tạo CSDL mới nhất, thao tác triển khai mệnh lệnh nào là sau đó là đúng:
 • Bảng đang được hiển thị ở cơ chế kiến thiết, ham muốn thêm 1 ngôi trường nhập bên trên ngôi trường lúc này, thao tác triển khai l
 • Trong Khi tạo ra cấu hình bảng, đặc thù của ngôi trường được khai báo bên trên mục...

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA