khí hậu bắc mĩ phân hóa theo chiều

Đề bài

 Trình bày sự phân hoá nhiệt độ Bắc Mĩ. Giải quí sự phân hoá cơ.

Bạn đang xem: khí hậu bắc mĩ phân hóa theo chiều

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết phần sự phân hóa nhiệt độ.

Lời giải chi tiết

- Khí hậu Bắc Mĩ vừa phải phân hóa theo hướng bắc - phái nam, vừa phải phân hóa theo hướng tây - đông đúc.

+ Theo chiều bắc - phái nam. Bắc Mĩ đem 3 loại nhiệt độ không giống nhau : hàn đới, ôn đới và nhiệt đới gió mùa.

+ Theo chiều kinh tuyến :

Xem thêm: đường tửu khanh

Phía tây kinh tuyến 100° T, ngoài nhiệt độ ôn đới, nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt đới gió mùa còn tồn tại nhiệt độ núi cao, nhiệt độ lãng phí mạc và nửa lãng phí mạc.

Phía đông đúc của kinh tuyến 100° T tạo hình một dải nhiệt độ cận nhiệt đới gió mùa ven vịnh Mê-hi-cô.

- nguyên nhân :

+ Do Bắc Mĩ trải lâu năm nhiều vĩ chừng, kể từ vòng cực kỳ Bắc cho tới vĩ chừng 15°B, nên vẫn đưa đến sự phân hoá bắc - phái nam.

Xem thêm: xuyên nhanh công lược định chế boss vai ác có một không hai

+ Do nguyên tố địa hình và địa điểm sát hoặc xa xôi biển lớn, tác động của những loại biển lớn chảy ven bờ tạo đi ra sự phân hoá đông đúc - tây.

Ngoài đi ra sự xuất hiện của địa hình núi cao dẫn đến sự phân hóa nhiệt độ theo độ cao, tạo nên loại nhiệt độ núi cao.

Loigiaihay.com