khai báo thủ tục trong pascal bắt đầu bằng từ khóa

 • Câu hỏi:

  Để khai báo giấy tờ thủ tục nhập Pascal chính thức vị kể từ khóa

  • A. Program
  • B. Procedure
  • C. Function
  • D. Var

  Lời giải tham ô khảo:

  Bạn đang xem: khai báo thủ tục trong pascal bắt đầu bằng từ khóa

  Đáp án đúng: B

  Để khai báo giấy tờ thủ tục nhập Pascal chính thức vị kể từ khóa Procedure

Mã câu hỏi: 4719

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: ngoan, hôn anh

Môn học:

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: lâm áng tư

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Để khai báo hàm nhập Pascal chính thức vị kể từ khóa
 • Để khai báo giấy tờ thủ tục nhập Pascal chính thức vị kể từ khóa
 • Kiểu tài liệu của hàm
 • Nói về cấu hình của một lịch trình con cái, xác minh nào là sau đó là ko đúng?
 • Khẳng toan nào là sau đó là đúng lúc nói đến lịch trình con?
 • Khẳng toan nào là sau đó là đúng lúc nói đến đổi thay viên bộ?
 • Mô miêu tả nào là tiếp sau đây về hàm là sai?
 • Trong những cơ hội dùng giấy tờ thủ tục sau, cơ hội nào là là tương thích nhất ?
 • Hãy lựa chọn phương án ghép đích thị. Cho giấy tờ thủ tục sau:
 • Trong những lịch trình chuẩn chỉnh tại đây, lịch trình chuẩn chỉnh nào là là giấy tờ thủ tục chuẩn?