khai báo mảng hai chiều nào sau đây là sai

Câu hỏi:

24/03/2022 5,831

A. var m : array[1..10] of array[0..9] of integer; 

Bạn đang xem: khai báo mảng hai chiều nào sau đây là sai

B. var m : array[1..20,1..40] of real; 

Đáp án chủ yếu xác

C. var m : array[1..9;1..9] of integer; 

D. var m : array[0..10,0..10] of char;

Trả lời:

verified Giải vày Vietjack

Khai báo mảng nhì chiều:

+ Cách 1: trực tiếp

Var <tên trở nên mảng> : array [kiểu chỉ số sản phẩm, loại chỉ số cột] of < loại phần tử>;

+ Cách 2: loại gián tiếp

Type <tên loại mảng> : array [kiểu chỉ số sản phẩm, loại chỉ số cột] of < loại phần tử>;

Var <tên trở nên mảng>: < thương hiệu loại mảng>;

Đáp án: B

Xem thêm: truyện đã nhiều năm như thế

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho khai báo mảng và đoạn công tác như sau:

Var a : array[0..50] of real ;

k := 0 ;

for i := 1 to tát 50 do

if a[i] > a[k] then k := i ;

Đoạn công tác bên trên tiến hành việc làm gì bên dưới đây?

Câu 2:

Cho khai báo mảng như sau: Var a : array[0..10] of integer ;

Phương án nào là sau đây chỉ thành phần loại 10 của mảng?

Câu 3:

Phát biểu nào là sau đây về loại mảng một chiều là phù hợp? 

Câu 4:

Thế nào là là khai báo trở nên mảng loại gián tiếp? 

Câu 5:

Để khai báo số thành phần của mảng vô PASCAL, người lập trình sẵn cần: 

Câu 6:

Phương án nào là bên dưới đấy là khai báo mảng ăn ý lệ? 

Xem thêm: truyen xuyen nhanh

Câu 7:

Phát biểu nào là tại đây về mảng là ko chủ yếu xác? 

Câu 8:

Mảng là loại tài liệu màn biểu diễn một sản phẩm những thành phần thuận tiện cho:

Câu 9:

Phát biểu nào là sau đây về chỉ số của mảng là thích hợp nhất?