hoạt động nào sau đây lập với số lần biết trước

Câu hỏi:

10/05/2020 38,982

B. Học bài xích cho đến Lúc nằm trong bài

Bạn đang xem: hoạt động nào sau đây lập với số lần biết trước

C. Gọi năng lượng điện cho tới Lúc với người nghe máy

D. Ngày tiến công răng 2 lần

Đáp án chủ yếu xác

Hoạt động ngày tiến công răng gấp đôi là lặp với số thứ tự lặp biết trước vì thế ngày nào thì cũng như ngày nào là bản thân đều tiến công răng gấp đôi.

   Đáp án: D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kiểu tài liệu của biến hóa kiểm điểm nhập mệnh lệnh lặp For – do:

A. Cùng loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối

B. Chỉ cần thiết không giống loại với độ quý hiếm đầu

C. Cùng loại với những biến hóa nhập câu lệnh

D. Không rất cần phải xác lập loại dữ liệu

Câu 2:

Đoạn công tác sau giải việc nào?

      For I:=1 vĩ đại M do

          If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then

             T := T + I;

A. Tổng những số phân chia không còn mang đến 3 hoặc 5 nhập phạm vi từ một cho tới M

B. Tổng những số phân chia không còn mang đến 3 và 5 nhập phạm vi từ một cho tới M

C. Tổng những số phân chia không còn mang đến 3 nhập phạm vi từ một cho tới M

D. Tổng những số phân chia không còn mang đến 5 nhập phạm vi từ một cho tới M

Câu 3:

Sau Lúc tiến hành đoạn công tác sau:

   S:=10;

   For i:=1 vĩ đại 4 vì thế S:=S+i;

Xem thêm: em chồng chị dâu

   Giá trị của biến hóa S vì chưng bao nhiêu?

A. 20

B. 14

C. 10

D. 0

Câu 4:

Cho những câu mệnh lệnh sau hãy đã cho thấy câu mệnh lệnh đích thị :

A. for i:=1 vĩ đại 10; vì thế x:=x+1;

B. for i:=1 vĩ đại 10 vì thế x:=x+1;

C. for i:=10 vĩ đại 1 vì thế x:=x+1;

D. for i =10 vĩ đại 1 vì thế x:=x+1;

Câu 5:

Trong mệnh lệnh lặp For – do:

A. Giá trị đầu nên nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối

B. Giá trị đầu nên nhỏ rộng lớn hoặc vì chưng độ quý hiếm cuối

C. Giá trị đầu nên to hơn độ quý hiếm cuối

D. Giá trị đầu nên vì chưng độ quý hiếm cuối

Câu 6:

Chọn cú pháp câu mệnh lệnh lặp là:

A. for < biến hóa kiểm điểm > : = < độ quý hiếm đầu > vĩ đại < độ quý hiếm cuối > vì thế < câu mệnh lệnh >;

B. for < biến hóa kiểm điểm > := < độ quý hiếm cuối > vĩ đại < độ quý hiếm đầu > vì thế < câu mệnh lệnh >;

C. for < biến hóa kiểm điểm > = < độ quý hiếm đầu > vĩ đại < độ quý hiếm cuối >; vì thế < câu mệnh lệnh >;

Xem thêm: đường tửu khanh

D. for < biến hóa kiểm điểm > = < độ quý hiếm đầu > vĩ đại < độ quý hiếm cuối > vì thế < câu mệnh lệnh >;

TÀI LIỆU VIP VIETJACK