hoạt động kinh tế nào sau đây không thuộc khu vực 2

Câu hỏi:

24/08/2022 9,812

Đáp án chủ yếu xác

B. Nông nghiệp.

C. Ngư nghiệp.

D. Lâm nghiệp.

Đáp án chính là: A

Dân số sinh hoạt theo gót chống kinh tế tài chính là việc phân loại sinh hoạt kinh tế tài chính của số lượng dân sinh theo gót tía quần thể vực: chống I (nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản); chống II (công nghiệp, xây dựng); chống III (dịch vụ).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoạt động kinh tế tài chính nào là tại đây không nằm trong chống I?

Câu 2:

Thành phần nào là tại đây nằm trong group số lượng dân sinh ko sinh hoạt kinh tế?

Câu 3:

Đặc trưng nào là tại đây không chính với những nước sở hữu cơ cấu tổ chức số lượng dân sinh già?

Xem thêm: thời niên thiếu của anh và em

Câu 4:

Đặc điểm nào là tại đây không chính với tháp số lượng dân sinh thu hẹp?

Câu 5:

Cơ cấu số lượng dân sinh theo gót giới hạn tuổi phản ánh

Câu 6:

Cơ cấu số lượng dân sinh sinh hoạt theo gót chống kinh tế tài chính sở hữu sự thay cho thay đổi theo gót hướng

Câu 7:

Các yếu tố nào là tại đây sở hữu hiệu quả mạnh mẽ và uy lực cho tới cơ cấu tổ chức theo gót lao động?

Câu 8:

Nguồn làm việc được phân thực hiện bao nhiêu nhóm?

Câu 9:

Kiểu tháp tuổi tác không ngừng mở rộng thể hiện nay tình hình ngày càng tăng số lượng dân sinh như vậy nào?

Câu 10:

Hoạt động kinh tế tài chính nào là tại đây nằm trong chống III?

Câu 11:

Thành phần nào là tại đây nằm trong nhập group sinh hoạt kinh tế?

Xem thêm: người truyền ký ức

Câu 12:

Đặc trưng nào là sau đây không chính với những nước sở hữu cơ cấu tổ chức số lượng dân sinh già?

Câu 13:

Hoạt động kinh tế tài chính nào là tại đây không nằm trong chống I?

Câu 14:

Nguồn làm việc là