hoạt động chủ yếu của hội việt nam cách mạng thanh niên

Hoạt động đa phần của Hội nước ta Cách mạng thanh niên là

Hoạt động đa phần của Hội nước ta Cách mạng thanh niên là

Bạn đang xem: hoạt động chủ yếu của hội việt nam cách mạng thanh niên


thực hiện nay công ty trương “vô sản hóa”.

tổ chức, chỉ dẫn quần bọn chúng dân chúng đấu tranh giành giành song lập.

ra báo Thanh niên, cử hội viên tới trường ở Trung Quốc và Liên Xô.

huấn luyện chủ yếu trị, đào tạo và huấn luyện cán cỗ, thi công tổ chức triển khai.

Xem thêm: truyện đã nhiều năm như thế

Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Hoạt động đa phần của Hội nước ta Cách mạng thanh niên là đào tạo chủ yếu trị, đào tạo và huấn luyện cán cỗ, thi công tổ chức triển khai. Những sinh hoạt này nối liền với tầm quan trọng của Nguyễn Ái Quốc.

Chọn: D

Xem thêm: đường tửu khanh

App xem sách tóm lược miễn phí