hiệp định phòng thủ chung đông dương

Hiệp lăm le chống thủ cộng đồng Đông Dương” được kí vào trong ngày 23/12/1950 đằm thắm Mĩ và Pháp là hiệp định

Hiệp định phòng thủ cộng đồng Đông Dương” được kí vào trong ngày 23/12/1950 đằm thắm Mĩ và Pháp là hiệp định

Bạn đang xem: hiệp định phòng thủ chung đông dương


viện trợ quân sự chiến lược, kinh tế tài chính - tài chủ yếu của Mĩ cho tới Pháp và tay sai

viện trợ quân sự chiến lược của Mĩ cho tới Pháp

Mĩ và Pháp tiếp tục bên cạnh nhau khai quật nằm trong địa ở Đông Dương

Mĩ viện trợ cho tới Pháp quân sự chiến lược và tài chủ yếu, hùn Pháp cai trị Đông Dương

Xem thêm: bầu trời sao của thiên kim thật

Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Ngày 23-12-1950, Mĩ kí với Pháp “Hiệp lăm le chống thủ cộng đồng Đông Dương”. Đây là hiệp nghị viện trợ kinh tế tài chính - tài chủ yếu của Mĩ cho tới Pháp và tay sai, thông qua đó, Mĩ từng bước thay cho chân Pháp ở Đông Dương.

Chọn: A

Xem thêm: chiến thần vĩ đại nhất tần trạm

App xem sách tóm lược miễn phí