hãy chọn phương án đúng ở dạng lập tiến for do

Câu hỏi:

17/01/2022 9,092

A. Giá trị đầu nên nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối 

Bạn đang xem: hãy chọn phương án đúng ở dạng lập tiến for do

B. Giá trị đầu nên nhỏ rộng lớn hoặc vì như thế độ quý hiếm cuối

Đáp án chủ yếu xác

C. Giá trị đầu nên to hơn độ quý hiếm cuối 

D. Giá trị đầu nên vì như thế độ quý hiếm cuối

Trong mệnh lệnh lặp For – bởi Giá trị đầu nên nhỏ rộng lớn hoặc vì như thế độ quý hiếm cuối. Nếu độ quý hiếm đầu to hơn độ quý hiếm cuối thì vong lặp ko được triển khai.

Đáp án: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kiểu tài liệu của phát triển thành điểm nhập mệnh lệnh lặp For – do:

A. Cùng loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối 

B. Chỉ cần thiết không giống loại với độ quý hiếm đầu 

C. Cùng loại với những phát triển thành nhập câu lệnh

D. Không cần được xác lập loại dữ liệu

Câu 2:

Đoạn công tác sau giải câu hỏi nào?

For I:=1 vĩ đại M do

If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then

T := T + I;

A. Tổng những số phân chia không còn mang đến 3 hoặc 5 nhập phạm vi từ là một cho tới M 

B. Tổng những số phân chia không còn mang đến 3 và 5 nhập phạm vi từ là một cho tới M

C. Tổng những số phân chia không còn mang đến 3 nhập phạm vi từ là một cho tới M

D. Tổng những số phân chia không còn mang đến 5 nhập phạm vi từ là một cho tới M

Câu 3:

Trong vòng lặp For – bởi dạng tiến thủ. Giá trị của phát triển thành đếm 

Xem thêm: ngoan, hôn anh

A. Tự động giảm sút 1 

B. Tự động điều chỉnh 

C. Chỉ tăng Lúc sở hữu câu mệnh lệnh thay cho thay đổi giá bán trị 

D. Được lưu giữ nguyên

Câu 4:

Cú pháp mệnh lệnh lặp For – bởi dạng lùi: 

A. for < phát triển thành đếm> = < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > bởi < câu mệnh lệnh >; 

B. for < phát triển thành đếm> := < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > bởi < câu mệnh lệnh >;

C. for < phát triển thành đếm> = < Giá trị cuối >down < Giá trị đầu > bởi < câu mệnh lệnh >;

D. for < phát triển thành đếm> := < Giá trị đầu >downto < Giá trị cuối > bởi < câu lệnh>;

Câu 5:

Cú pháp mệnh lệnh lặp For – bởi dạng tiến:

A. for < phát triển thành đếm> = < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > bởi < câu mệnh lệnh >; 

B. for < phát triển thành đếm> := < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > bởi < câu mệnh lệnh >; 

C. for < phát triển thành đếm> = < Giá trị cuối >down < Giá trị đầu > bởi < câu mệnh lệnh >; 

D. for < phát triển thành đếm> := < Giá trị đầu > vĩ đại < Giá trị cuối > bởi < câu lệnh>;

Câu 6:

Tính tống S = 1 + 2 + 3 + … + n + … cho tới Lúc S > 108. Điều khiếu nại nào là tại đây mang đến vòng lặp while – bởi là đúng:

A. While S >= 108 do

B. While S < 108 do

C. While S < 1.0E8 do

Xem thêm: em chồng chị dâu

D. While S >= E8 do

TÀI LIỆU VIP VIETJACK