hạn chế của luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là

Luận cương chủ yếu trị (10-1930) (Phân tích nội dung và Đánh Giá ưu thế, hạn chế).

  •   Hoàn cảnh lịch sử:
  • Thế giới:

Năm 1929, kinh tế tài chính toàn thị trường quốc tế bị tác động nguy hiểm vì chưng cuộc Đại rủi ro khủng hoảng, chính thức kể từ Mỹ cho tới những nước Châu Âu. Một số nước tư bạn dạng công ty nghĩa ứng phó với tình hình bên trên bằng phương pháp theo đòi tuyến đường trị xít như Đức, Ý, Nhật.

Bạn đang xem: hạn chế của luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là

Trong tiến trình này, Liên Xô tổ chức công nghiệp hóa xã hội công ty nghĩa và tập dượt thể hóa nông nghiệp, đạt một trong những trở nên tựu chắc chắn. Tác động tích cực kỳ cho tới nền kinh tế tài chính VN.

  • Trong nước:

Mâu thuẫn thân ái dân tộc bản địa VN và thực dân Pháp càng ngày càng nóng bức, nhiều loại thuế bị áp đặt điều, quyền tự tại bị giới hạn. Các cuộc khởi nghĩa nổ rời khỏi kháng thực dân Pháp tuy nhiên bị đàn áp tàn khốc, tiêu biểu vượt trội là khởi nghĩa Yên Bái mon 2-1930

Đảng Cộng sản VN vừa phải xây dựng vô mon 2-1930, trải qua bạn dạng Cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất, bước đầu tiên xây cất lực lượng và tin tưởng so với quần bọn chúng nhân dân

  • Nội dung luận cương chủ yếu trị mon 10 /1930

Tháng 10-1930, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng đợt I bên trên Hương Cảng đang được trải qua bạn dạng Luận cương chủ yếu trị với những nội dung cơ bạn dạng sau:

+ Về xích míc giai cung cấp ở Đông Dương: một phía là thợ thuyền thuyền, nông dân và những thành phần lao gian khổ với một phía là địa công ty phong loài kiến và tư bạn dạng đế quốc.

+ Về phương phía kế hoạch của cơ hội mạng: khi đầu cách mệnh Đông Ddương là 1 trong những cuộc “cách mạng tư sản dân quyền”, đem đặc thù thổ địa và phản đế, sau khoản thời gian cách mệnh tư sản dân quyền thắng lợi tiếp tục nối tiếp “phát triển, bỏ lỡ thời kỳ tư bổn nhưng mà tranh tài trực tiếp lên tuyến đường xã hội công ty nghĩa”.

+ Về trọng trách của cách mệnh tư sản dân quyền: tấn công sụp đổ phong loài kiến, thực hành thực tế cách mệnh ruộng khu đất triệt nhằm và tấn công sụp đổ đế quốc công ty nghĩa Pháp, thực hiện mang lại Đông Dương trọn vẹn song lập. Hai trọng trách này còn có mối quan hệ mật thiết cùng nhau. Trong số đó, “vấn đề thổ địa là khuôn mẫu cốt của cách mệnh tư sản dân quyền”. 

+ Về lực lượng cơ hội mạng: Giai cung cấp vô sản vừa phải là động lực chủ yếu của cách mệnh tư sản dân quyền, vừa phải là giai cung cấp chỉ đạo cách mệnh. Dân cày là lực lượng phần đông nhất và là động lực mạnh mẽ của cách mệnh. Khước quăng quật tầm quan trọng của giai cung cấp tè tư sản, trí thức, địa công ty vừa phải và nhỏ.

+ Về cách thức cơ hội mạng: cần rời khỏi mức độ sẵn sàng mang lại quần bọn chúng về tuyến đường “võ trang bạo động”, “phải tuân theo đòi mực thước ngôi nhà binh”.

+ Về mối quan hệ với cách mệnh thế giới: Cách mạng Đông Dương là 1 trong những phần tử của cách mệnh vô sản toàn cầu, vì vậy giai cung cấp vô sản Đông Dương cần hòa hợp khăng khít với giai cung cấp vô sản toàn cầu, trước không còn là giai cung cấp vô sản Pháp, trực tiếp liên hệ với trào lưu cách mệnh ở những nước nằm trong địa.

+ Về tầm quan trọng chỉ đạo của Đảng: Đảng cần đem đàng lối chủ yếu trị đích thị đắn, đem kỷ luật triệu tập, tương tác trực tiếp với chiếc quần bọn chúng.

Xem thêm: vinh hang thanh vuong

Ưu điểm 

+ Luận cương một đợt tiếp nhữa xác định tính đích thị đắn về tầm quan trọng chỉ đạo của Đảng so với cách mệnh.

+ Khẳng ấn định nhiều yếu tố căn bạn dạng thuộc sở hữu kế hoạch cách mệnh nhưng mà Cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất đang được nêu rời khỏi như nhấn mạnh vấn đề tầm quan trọng chỉ đạo của Đảng, vai trò vô mối quan hệ với cách mệnh vô sản toàn cầu và lực lượng cách mệnh hầu hết là người công nhân và dân cày.

+ Đã trở nên tân tiến và hoàn hảo hóa “Chính cương và sách lược vắn tắt” của Nguyễn Ái Quốc.

+ Luận cương là sản phẩm của sự việc áp dụng đích thị đắn và tạo nên những nguyên tắc của công ty nghĩa Mác – Lênin, đàng lối uốc tế nằm trong sản với thực dắt díu cách mệnh VN và cách mệnh Đông Dương.

Hạn chế

+ Đề cao việc đấu giành giật giành song lập mang lại toàn cõi Đông Dương tuy nhiên bỏ lỡ sự khác lạ về lịch sử hào hùng, văn hóa… Một trong những nước, chủ yếu vì vậy ko thể tụ tập sức khỏe, công cộng mức độ công cộng lòng nằm trong thực hiện cách mệnh được.

+ ko nêu rời khỏi được xích míc hầu hết là xích míc thân ái dân tộc bản địa VN và đế quốc Pháp  nhưng mà chỉ nhấn mạnh vấn đề vô xích míc giai cung cấp, ko đặt điều trọng trách kháng đế quốc lên tiên phong hàng đầu nên ko xác lập được đâu là xích míc cốt lõi cần thiết xử lý trước.

+ Đánh giá bán ko đích thị tầm quan trọng cách mệnh của đẳng cấp tè tư sản, kỹ năng kháng đế quốc của tư sản dân tộc bản địa, kỹ năng mách bảo của một phần tử trung và tè địa công ty.

Xem thêm: mao sơn tróc quỷ

+ ko đưa ra được kế hoạch liên minh dân tộc bản địa và giai cung cấp rộng thoải mái vô đấu giành giật kháng đế quốc và tay sai.

+ Phủ nhận ý kiến đích thị đắn vô Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt.

+ Đề cao việc đấu giành giật giành song lập mang lại toàn cõi Đông Dương tuy nhiên bỏ lỡ sự khác lạ về lịch sử hào hùng, văn hóa… Một trong những nước, chủ yếu vì vậy ko thể tụ tập sức khỏe, công cộng mức độ công cộng lòng nằm trong thực hiện cách mệnh được.