hạn chế của luận cương chính trị tháng 10 1930

Luận cương chủ yếu trị (10-1930) (Phân tích nội dung và reviews ưu thế, hạn chế).

  •   Hoàn cảnh lịch sử:
  • Thế giới:

Năm 1929, kinh tế tài chính toàn thế giới bị tác động nguy hiểm bởi vì cuộc Đại rủi ro, chính thức kể từ Mỹ cho tới những nước Châu Âu. Một số nước tư phiên bản công ty nghĩa ứng phó với tình hình bên trên bằng phương pháp theo dõi con phố trừng trị xít như Đức, Ý, Nhật.

Bạn đang xem: hạn chế của luận cương chính trị tháng 10 1930

Trong tiến trình này, Liên Xô tổ chức công nghiệp hóa xã hội công ty nghĩa và tập luyện thể hóa nông nghiệp, đạt một vài trở nên tựu chắc chắn. Tác động tích vô cùng cho tới nền kinh tế tài chính nước Việt Nam.

  • Trong nước:

Mâu thuẫn thân thiện dân tộc bản địa nước Việt Nam và thực dân Pháp càng ngày càng nóng bức, nhiều loại thuế bị áp đặt điều, quyền tự tại bị giới hạn. Các cuộc khởi nghĩa nổ đi ra chống thực dân Pháp tuy nhiên bị đàn áp tàn khốc, tiêu biểu vượt trội là khởi nghĩa Yên Bái mon 2-1930

Đảng Cộng sản nước Việt Nam vừa vặn xây dựng nhập mon 2-1930, trải qua phiên bản Cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất, bước đầu tiên xây cất lực lượng và tín nhiệm so với quần bọn chúng nhân dân

  • Nội dung luận cương chủ yếu trị mon 10 /1930

Tháng 10-1930, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng phen I bên trên Hương Cảng đang được trải qua phiên bản Luận cương chủ yếu trị với những nội dung cơ phiên bản sau:

+ Về xích míc giai cung cấp ở Đông Dương: một phía là công nhân thuyền, nông dân và những thành phần lao đau đớn với một phía là địa công ty phong loài kiến và tư phiên bản đế quốc.

+ Về phương phía kế hoạch của cơ hội mạng: khi đầu cách mệnh Đông Ddương là 1 trong những cuộc “cách mạng tư sản dân quyền”, sở hữu đặc thù thổ địa và phản đế, sau khoản thời gian cách mệnh tư sản dân quyền thắng lợi tiếp tục kế tiếp “phát triển, bỏ lỡ thời kỳ tư bổn nhưng mà tranh tài trực tiếp lên con phố xã hội công ty nghĩa”.

+ Về trách nhiệm của cách mệnh tư sản dân quyền: tấn công sập phong loài kiến, thực hành thực tế cách mệnh ruộng khu đất triệt nhằm và tấn công sập đế quốc công ty nghĩa Pháp, thực hiện mang lại Đông Dương trọn vẹn song lập. Hai trách nhiệm này còn có mối quan hệ mật thiết cùng nhau. Trong số đó, “vấn đề thổ địa là kiểu cốt của cách mệnh tư sản dân quyền”. 

+ Về lực lượng cơ hội mạng: Giai cung cấp vô sản vừa vặn là động lực chủ yếu của cách mệnh tư sản dân quyền, vừa vặn là giai cung cấp điều khiển cách mệnh. Dân cày là lực lượng phần đông nhất và là động lực mạnh mẽ của cách mệnh. Khước vứt tầm quan trọng của giai cung cấp tè tư sản, trí thức, địa công ty vừa vặn và nhỏ.

+ Về cách thức cơ hội mạng: cần đi ra mức độ sẵn sàng mang lại quần bọn chúng về con phố “võ trang bạo động”, “phải tuân theo dõi mực thước ngôi nhà binh”.

+ Về mối quan hệ với cách mệnh thế giới: Cách mạng Đông Dương là 1 trong những thành phần của cách mệnh vô sản trái đất, vì vậy giai cung cấp vô sản Đông Dương cần câu kết ràng buộc với giai cung cấp vô sản trái đất, trước không còn là giai cung cấp vô sản Pháp, trực tiếp liên hệ với trào lưu cách mệnh ở những nước nằm trong địa.

+ Về tầm quan trọng điều khiển của Đảng: Đảng cần sở hữu lối lối chủ yếu trị trúng đắn, sở hữu kỷ luật triệu tập, contact trực tiếp với chiếc quần bọn chúng.

Xem thêm: truyện tổng tài anh nhận nhầm người rồi

Ưu điểm 

+ Luận cương một lần tiếp nữa xác minh tính trúng đắn về tầm quan trọng điều khiển của Đảng so với cách mệnh.

+ Khẳng quyết định nhiều yếu tố căn phiên bản thuộc sở hữu kế hoạch cách mệnh nhưng mà Cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất đang được nêu đi ra như nhấn mạnh vấn đề tầm quan trọng điều khiển của Đảng, vai trò nhập mối quan hệ với cách mệnh vô sản trái đất và lực lượng cách mệnh hầu hết là người công nhân và dân cày.

+ Đã trở nên tân tiến và hoàn hảo hóa “Chính cương và sách lược vắn tắt” của Nguyễn Ái Quốc.

+ Luận cương là sản phẩm của sự việc áp dụng trúng đắn và tạo ra những nguyên tắc của công ty nghĩa Mác – Lênin, lối lối uốc tế nằm trong sản với thực tiễn đưa cách mệnh nước Việt Nam và cách mệnh Đông Dương.

Hạn chế

+ Đề cao việc đấu tranh giành giành song lập mang lại toàn cõi Đông Dương tuy nhiên bỏ lỡ sự khác lạ về lịch sử dân tộc, văn hóa… trong số những nước, chủ yếu vì vậy ko thể tụ tập sức khỏe, công cộng mức độ công cộng lòng nằm trong thực hiện cách mệnh được.

+ ko nêu đi ra được xích míc hầu hết là xích míc thân thiện dân tộc bản địa nước Việt Nam và đế quốc Pháp  nhưng mà chỉ nhấn mạnh vấn đề nhập xích míc giai cung cấp, ko đặt điều trách nhiệm chống đế quốc lên tiên phong hàng đầu nên ko xác lập được đâu là xích míc cốt lõi cần thiết giải quyết và xử lý trước.

+ Đánh giá bán ko trúng tầm quan trọng cách mệnh của giai tầng tè tư sản, tài năng chống đế quốc của tư sản dân tộc bản địa, tài năng mách bảo của một thành phần trung và tè địa công ty.

Xem thêm: trẫm cũng rất nhớ nàng

+ ko đưa ra được kế hoạch liên minh dân tộc bản địa và giai cung cấp rộng thoải mái nhập đấu tranh giành chống đế quốc và tay sai.

+ Phủ nhận ý kiến trúng đắn nhập Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt.

+ Đề cao việc đấu tranh giành giành song lập mang lại toàn cõi Đông Dương tuy nhiên bỏ lỡ sự khác lạ về lịch sử dân tộc, văn hóa… trong số những nước, chủ yếu vì vậy ko thể tụ tập sức khỏe, công cộng mức độ công cộng lòng nằm trong thực hiện cách mệnh được.