hàm while

Dẫn nhập

Ở bài học kinh nghiệm trước, tôi đã phân chia mang lại chúng ta về CÂU LỆNH GOTO TRONG C++ (Goto statements). Nhìn cộng đồng, việc dùng câu mệnh lệnh Goto bị xa thẳm lánh vô C++ (và đa số những ngôn từ bậc cao khác). Quý Khách nên giới hạn dùng bọn chúng.

Trong bài xích ngày hôm nay, bản thân tiếp tục reviews mang lại chúng ta về Vòng lặp While vô C++ (While statements).

Bạn đang xem: hàm while


Nội dung

Trong bài xích tớ tiếp tục nằm trong lần hiểu những vấn đề:

  • Tổng quan liêu về cấu tạo vòng lặp
  • Vòng lặp while

Tổng quan liêu về cấu tạo vòng lặp

Trong cuộc sống thường ngày, với thật nhiều trường hợp tương tự nhau được lặp lên đường tái diễn rất nhiều lần. Lập trình cũng vậy, những công tác PC luôn luôn với những đoạn code được lặp lên đường tái diễn.

Ví dụ:

  • Chương trình đòi hỏi xuất những số kể từ 1 cho tới 10. => dùng 10 câu mệnh lệnh cout.
  • Chương trình đòi hỏi xuất những số kể từ 1 cho tới 1000. => dùng 1000 câu mệnh lệnh cout !!!

Trong ví dụ bên trên, thiết kế viên ko thể tự động tay viết lách 1000 câu mệnh lệnh cout, vì thế nó tổn thất không hề ít thời hạn và công sức của con người.

Vì vậy, C++ đang được cung ứng 4 loại vòng lặp: while, do while, forfor each (C++ 11) được cho phép triển khai lặp lên đường tái diễn một việc làm nào là cơ. Trong bài học kinh nghiệm này, tất cả chúng ta nằm trong lần hiểu về vòng lặp while.


Vòng lặp while (while statements)

Vòng lặp while là cấu tạo lặp đơn giản nhất vô tứ cấu tạo lặp tuy nhiên C++ cung ứng, và nó với cùng 1 đường nét cực kỳ tương tự với câu mệnh lệnh if:

while (expression)
    statement;

Hoặc:

while (expression)
{
    statements;
}

Nếu expression là true (khác 0), những câu mệnh lệnh bên phía trong khối mệnh lệnh sẽ tiến hành thực đua. Nếu vòng lặp while thực đua nhiều câu lệnh, bạn phải bịa những câu mệnh lệnh vô khối ngoặc nhọn {}.

Ví dụ: Chương trình đòi hỏi xuất những số kể từ 1 cho tới 1000.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int count(1);
	while (count <= 1000)
	{
		cout << count << " ";
		++count;
	}
	cout << "done!" << endl;

	return 0;
}

Outputs:

Vòng lặp While vô C++ (While statements)

Trong ví dụ bên trên, khi dùng vòng lặp, chúng ta không cần cần viết lách cho tới 1000 phiên dòng sản phẩm mệnh lệnh cout. Vòng lặp tiếp tục chấm dứt khi ĐK lặp không hề đích thị, tức thị biến chuyển count > 1000.

Một vòng lặp rất có thể ko được triển khai phiên nào là, nếu như biểu thức ĐK sai ngay lập tức kể từ đầu:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int count(1000);
	while (count <= 10)
	{
		cout << count << " ";
		++count;
	}
	cout << "done!" << endl;

	return 0;
}

Vòng lặp vô hạn (Infinite loops)

Nếu biểu thức ĐK luôn luôn đúng, vòng lặp while tiếp tục thực hiện tại mãi mãi. Đây gọi là một trong những vòng lặp vô hạn.

Ví dụ:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int count(1);
	while (count < 10) // ĐK luôn luôn đích thị vì thế count luôn luôn = 1
		cout << count << " ";

	return 0; // dòng sản phẩm mệnh lệnh này sẽ không lúc nào được thực thi
}

Outputs:

Vòng lặp While vô C++ (While statements)

Trong ví dụ bên trên, biến chuyển count không lúc nào thay cho thay đổi giá chỉ trị, nên biểu thức count < 10 luôn luôn đích thị. Vì vậy, vòng lặp tiếp tục lặp mãi mãi.

Bạn cũng rất có thể cố ý đưa đến một vòng lặp vô hạn:

while (1) // or while (true)
{
	// vòng lặp này tiếp tục lặp mãi mãi

	// rất có thể bay ngoài vòng lặp vị cách:
	// return, break, exit(), goto, throw hoặc chúng ta tự động tắt công tác.
}

Cách duy nhất nhằm bay ngoài một vòng lặp vô hạn là dùng một trong mỗi kể từ khóa: return, break, exit(), goto, throw hoặc chúng ta tự động tắt công tác.

Xem thêm: chiến thần vĩ đại nhất tần trạm


Biến vòng lặp (Loop variables)

Thông thông thường, người tớ thường được sử dụng một biến vòng lặp nhằm giới hạn số phiên lặp của vòng lặp. Biến vòng lặp là một biến số nguyên với mục tiêu có một không hai là điểm số phiên lặp đã và đang được triển khai.

Trong những ví dụ bên trên, những biến chuyển count là một biến chuyển vòng lặp.

Nguyên tắc: Không dùng loại số nguyên vẹn ko vết (unsigned) cho những biến chuyển vòng lặp.

Ví dụ:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	unsigned int count = 10;

	// count from 10 down to tướng 0
	while (count >= 0)
	{
		cout << count << " ";
		--count;
	}

	return 0;
}

Outputs:

Vòng lặp While vô C++ (While statements)

Ví dụ bên trên là một trong những công tác lặp vô hạn, nó in rời khỏi screen sản phẩm số: “10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 4294967295 4294967294 …”. Tại sao như thế, biến chuyển count với loại tài liệu unsigned int, nên tiếp tục không tồn tại độ quý hiếm âm, nên vòng lặp sẽ không còn lúc nào kết thúc. Nếu độ quý hiếm của count = 0, khi giảm sút 1 tiếp tục tràn số và trở về 4294967295, suy rời khỏi ĐK lặp count >= 0 tiếp tục luôn luôn trực tiếp đích thị.

Các biến chuyển vòng lặp thông thường được bịa những thương hiệu đơn giản và giản dị (ví dụ: i, j, k, iii, jjj, kkk, …). Nhưng nhằm dễ dàng phân biệt rộng lớn, chúng ta nên được đặt mang lại nó những thương hiệu ý nghĩa mang lại từng mục tiêu, ví như count.


Vòng lặp lồng nhau (Nested loops)

Một vòng lặp while rất có thể lồng vô vào một vòng lặp không giống. Ví dụ:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	// Loop between 1 and 5
	int outer(1);
	while (outer <= 5)
	{
		// loop between 1 and outer
		int inner(1);
		while (inner <= outer)
		{
			cout << inner << " ";
			++inner;
		}

		// print a newline at the over of each row
		cout << "\n";
		++outer;
	}

	return 0;
}

Outputs:

Vòng lặp While vô C++ (While statements)


Kết luận

Qua bài học kinh nghiệm này, chúng ta đang được nắm vững về Vòng lặp While vô C++ (While statements). Vòng lặp while là một trong những cấu tạo đơn giản và giản dị, dễ dàng dùng, thiết kế viên thường được sử dụng vòng lập while khi số phiên tái diễn của một việc làm là không biết trước.

Trong bài xích tiếp sau, bản thân tiếp tục reviews mang lại chúng ta về cấu tạo vòng lặp thứ hai vô C++, này đó là VÒNG LẶP DO WHILE TRONG C++ (Do while statements).

Cảm ơn chúng ta đang được theo đòi dõi nội dung bài viết. Hãy nhằm lại comment hoặc gom ý của tôi nhằm cải cách và phát triển nội dung bài viết chất lượng tốt rộng lớn. Đừng quên “Luyện tập dượt – Thử thách – Không quan ngại khó”.Tài liệu 

Nhằm đáp ứng mục tiêu học hành Offline của xã hội, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học kinh nghiệm Vòng lặp While vô C++ (While statements) dưới dạng tệp tin PDF vô link bên bên dưới.

Ngoài rời khỏi, chúng ta cũng rất có thể nhìn thấy những tư liệu được góp sức kể từ xã hội ở mục TÀI LIỆU bên trên tủ sách Howkteam.com

Đừng quên like hoặc +1 Google nhằm cỗ vũ Kteam và người sáng tác nhé! 


Tải xuống

Tài liệu

Nhằm đáp ứng mục tiêu học hành Offline của xã hội, Kteam tương hỗ chức năng tàng trữ nội dung bài học kinh nghiệm Vòng lặp While vô C++ (While statements) bên dưới dạng tệp tin PDF vô links bên dưới.

Ngoài rời khỏi, chúng ta cũng rất có thể nhìn thấy những tư liệu được góp sức kể từ xã hội ở mục TÀI LIỆU bên trên tủ sách Howkteam.com

Xem thêm: xuyên nhanh công lược định chế boss vai ác có một không hai

Đừng quên likeshare nhằm cỗ vũ Kteam và người sáng tác nhé!


Thảo luận

Nếu chúng ta với ngẫu nhiên trở ngại hoặc vướng mắc gì về khóa huấn luyện và đào tạo, chớ ngần quan ngại bịa thắc mắc vô phần bên dưới hoặc vô mục HỎI & ĐÁP bên trên tủ sách Howkteam.com nhằm có được sự tương hỗ kể từ xã hội.