hai vùng trọng điểm sản xuất cây công nghiệp lớn nhất nước ta là

Câu căn vặn liên quan

 • Thành phần tài chính này ở việt nam lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập n

  Thành phần tài chính này ở việt nam lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế?

  Bạn đang xem: hai vùng trọng điểm sản xuất cây công nghiệp lớn nhất nước ta là

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu GDP của việt nam phân

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu GDP của việt nam phân theo đòi bộ phận tài chính (theo giá bán thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận tấp tểnh đích thị nhất là :

 • Trong điểm tài chính công nghiệp- xây đắp với xu hướng

  Trong điểm tài chính công nghiệp- xây đắp với xu hướng

 • Đây là một trong những tỉnh cần thiết của Đồng vì chưng sông Hồng tuy nhiên khô

  Đây là một trong những tỉnh cần thiết của Đồng vì chưng sông Hồng tuy nhiên ko trực thuộc vùng tài chính trung tâm Bắc Sở :

 • Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( theo đòi nghĩa hẹp)

  Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( theo đòi nghĩa hẹp) của việt nam, ngành cướp tỉ trọng tối đa là :

  Xem thêm: đọc truyện hoa hồng giấy

 • So với đòi hỏi cải tiến và phát triển của giang sơn nhập tiến trình hiện

  So với đòi hỏi cải tiến và phát triển của giang sơn nhập tiến trình lúc này, vận tốc di chuyển tổ chức cơ cấu ngành tài chính của việt nam trình diễn ra

 • Đâu là việc di chuyển tổ chức cơ cấu nhập nội cỗ của điểm I :

  Đâu là việc di chuyển tổ chức cơ cấu nhập nội cỗ của điểm I :

 • Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của việt nam năm 20

  Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của việt nam năm 2005, cướp tỉ trọng kể từ cao xuống thấp theo lần lượt là:

 • Ý này ko đích thị về di chuyển tổ chức cơ cấu bờ cõi tài chính, ở n

  Ý này ko đích thị về di chuyển tổ chức cơ cấu bờ cõi tài chính, ở việt nam đang được hình thành:

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của việt nam giai đoạn 1990 - 2005.

  Xem thêm: trẫm cũng rất nhớ nàng

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu vật thích hợp nhất nhằm thể hiện tại sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :