gặp được em thật hưng phấn

 • Reads 214,390
 • Votes 6,654
 • Parts 59

Ongoing, First published Feb 21, 2020

Bạn đang xem: gặp được em thật hưng phấn

Table of contents

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

  Xem thêm: lâm áng tư

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

  Xem thêm: đọc truyện hoa hồng giấy

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

Tên truyện: Gặp được em thiệt hưng phấn
  
  Tác giả: Tây Tử Tự
  
  Số chương: 59 chương chủ yếu quyển
  
  Tình trạng: Hoàn
  
  Thể loại: Hiện đại, tơ duyên khu đô thị, oan gia phấn chấn, nam giới si tình × nữ giới rét lùng, HE
  
  Couple chính: Lục Nhẫn Đông × Tô Đàm
  
  P/s: tôi chỉ reup (chưa với sự đồng ý của editor), nếu còn muốn bản thân xoá truyện thì nhắc bản thân một giờ đồng hồ nhé !!! Thân ái!

#147hoàn